leestijd:

Vorig jaar schreven prof. dr. Ferre Laevers en Wilma van Esch de uitgave Grip op competenties, gericht op het primair onderwijs.

Dit jaar komen zij, in samenwerking met Bart Declerq, met een nieuwe uitgave Grip op competenties, ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen. Dit boek belicht de opvattingen over leren en ontwikkeling bij jonge kinderen (0-4 jaar). Het introduceert een duidelijk kader om ontwikkeling te observeren binnen tien ontwikkelingsdomeinen en maakt theorie concreet in de beschrijving van twaalf kindportretten.

Direct bestellen.

Als professional ben je gericht op de brede ontwikkeling van ieder kind. Je weet dat leren pas tot stand komt als welbevinden en betrokkenheid zichtbaar aanwezig zijn. Dit zijn de basisvoorwaarden die nodig zijn om te komen tot ontwikkeling en leren.

In Grip op competenties, ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen is de brede ontwikkeling van jonge kinderen in kaart gebracht aan de hand van tien ontwikkelingsdomeinen: motoriek, abstract/logisch denken, begrijpen van de (fysische en sociale) wereld, expressie (met inbegrip van taalvaardigheid), zelfsturing, ondernemingszin, emotionele gezondheid en verbondenheid.

De lezer wordt aan de hand van twaalf kindportretten meegenomen in de krachten, uitdagingen en worstelingen die jonge kinderen van 1 tot 4 jaar dagelijks meemaken. De observaties worden helder omschreven, de ontwikkelingsgebieden geduid en er wordt een inschatting van de competenties gegeven. Elk domein wordt toegelicht en concreet omschreven, waardoor de lezer zelf gericht kan observeren en tot een inschatting van de competenties kan komen.

Een praktisch boek voor de professional die werkt met jonge kinderen, waarin theorie en praktijk samenkomen.

Product- en bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen via de webwinkel van Onderwijs Maak je Samen voor
€ 25,95 (inclusief btw, exclusief verzendkosten).
Softcover, 172 pagina’s
Auteurs: prof. dr. Ferre Laevers, Bart Declercq en Wilma van Esch
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS i.s.m. CEGO VZW
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-33-3
Jaar van uitgave: 2019

sluiten