leestijd:

In de marketing hebben ze het vaak over het begrip positioneren. De vraag is of we hier in het onderwijs wat mee kunnen? Auteur Guus Pastijn vindt van wel en legt in deze column uit waarom.

Als organisatie wil je een voorkeurspositie verwerven bij de mensen die er, in jouw ogen, toe doen. De doelgroep dus. Een voorwaarde is dat jouw aanbod relevant is voor de doelgroep en zich, op onderdelen, onderscheidt van andere scholen. Hierbij speelt geloofwaardigheid ook een rol. De doelgroep zal zich immers afvragen of wij onze belofte wel kunnen waarmaken. Maak je belofte waar en blijf daarom dicht bij jezelf als organisatie en werk zorgvuldig aan de gewenste veranderingen. Een goede positionering helpt om de communicatie te sturen met een duidelijke kernboodschap. Let op: een positionering is nog geen slogan. Iedereen in de onderwijsorganisatie moet de positionering kunnen begrijpen en deze gebruiken bij het beoordelen van te plannen activiteiten. Als de school sport, spel en bewegen als positionering heeft gekozen dan is een schaaktoernooi minder passend om in je communicatie hoog op te spelen aangezien deze activiteit niet bijdraagt aan het imago van ‘bewegen’ dat wordt nagestreefd. Leer de kinderen zeker schaken maar doe het een beetje low-key.

Een goede positionering is verankerd in de school. Het moet ambitieus zijn en de school ruimte voor groei en verbetering bieden. Het is de kunst om een positionering te kiezen die op de grens ligt van wat de huidige school is en wat de school kan zijn.

Een heldere positionering geeft ouders, leerlingen, maar ook personeel een overtuigende reden waarom ze voor jouw school moeten kiezen. Positioneren is in de praktijk een delicaat proces waarbij alle kernwaarden, sterkten en zwakten een rol spelen. Je ziet vaak te algemene positioneringen waarbij geprobeerd wordt om alles en iedereen tevreden te stellen. Er worden daarbij geen onderscheidende keuzes gemaakt en dus kun je er elke schoolnaam boven zetten. En dat is nu net wat niet moet kunnen, zoals in de positionering hieronder:

Onze school biedt goed en gedegen onderwijs in een veilige omgeving. We bieden een basis voor een succesvolle start in de maatschappij met volop aandacht voor waarden, normen en respect. We werken met moderne methodes en eigentijdse leermiddelen. Er is persoonlijke aandacht voor ieder kind. Onze school is geen leerfabriek.

Veel succes met je positionering.

Guus Pastijn (pastijn@m-fuel.nl)


Guus is de auteur van ‘Mijn school als merk‘. Verschenen in juni 2021.

sluiten