leestijd:

In februari verscheen in de 5 minuten-reeks de uitgave 5 minuten formatief: 40 werkvormen die ingezet kunnen worden om te werken aan een meer formatieve cultuur in de school. De werkvormen zijn gerubriceerd volgens de vijf strategieën van formatieve evaluatie van Dylan Wiliam. De werkvormen bieden jou als leraar handvatten om in de les meer formatief te werken en je bewust te zijn van de verschillende fasen van feedback geven: feed up, feedback en feed forward. Tevens bieden de werkvormen handvatten om de leerlingen ook als bron van leren voor elkaar in te kunnen zetten.

Naast het toepassen van werkvormen zijn er meerdere praktische manieren die kunnen helpen bij het geven van feedback. Op bijgaande poster staat een aantal tips die je helpen feedback te geven om het leren van de leerling te verdiepen. Daarnaast staan er ook tips die jou als leraar helpen om een beter beeld van de ontwikkeling van de leerling te vormen.  

Poster 'Tips bij formatief werken'

sluiten