leestijd:

PosterHoe verhoog je de betrokkenheid in de groep?

Betrokkenheid van kinderen is een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen en dus belangrijk voor het realiseren van goed onderwijs. Kinderen met een hoge betrokkenheid hebben een hoge concentratie, zijn tijdvergeten bezig en stellen zich open. Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te gaan.

Betrokkenheid is met al deze kenmerken dè conditie voor het realiseren van diepgaand leren. Download hier de poster over de zeven betrokkenheidsverhogende factoren. De betrokkenheidsverhogende factoren, die onlangs in het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12- jarigen in het basisonderwijs’ (Laevers & Heylen, 2013) van 5 naar 7 werden uitgebreid, zijn binnen het procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO een uitstekend hulpmiddel om een optimale leeromgeving te creëren voor groep 1 t/m 8.

 

sluiten