leestijd:

Evalueren en toetsen kan op veel manieren. In de zoektocht naar minder summatief en meer formatief toetsen helpt het om de verschillen in vorm, doel en gebruik te duiden. Deze beide prikkelende posters bieden daarin houvast.

Hang ze op en laat de leerlingen meedenken in het bewust inzetten van summatieve en formatieve toetsen.

Download deze en meer prikkelende posters op omjs.nl/pp.

Gerelateerde artikelen

po/vo
11/05 in actueel

Boekie in de bovenbouw en VO

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.