leestijd:

Emma Nitert las als een van de eerste ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop‘. Je leest hier haar recensie:

“Het is een handzaam boekje waarin de lezer op een prettige manier wordt meegenomen in de wereld van netwerksamenwerking en de vorming van een integraal kindcentrum. Belangrijke begrippen en theorieën rondom samenwerken, verduurzaming en netwerkvorming worden kort maar krachtig uitgelegd.

Tussendoor worden mooie ‘sleutelvragen’ gesteld die de lezer echt aan het denken zetten en waarin ook ruimte is opgenomen om hierover notities te maken.

Het boek eindigt met een overzichtelijk stappenplan waarin de lezer in 10 stappen belangrijke aandachtspunten te horen krijgt voor het opzetten van een integraal kindcentrum. Deze stappen worden kort toegelicht en ondersteund met passende werkvormen. Deze werkvormen zijn deels bekend, zoals het socratisch gesprek en de netwerkkaart, maar bevatten ook een aantal recente en vernieuwende oefeningen die goed te gebruiken zijn in de praktijk.

Belangrijke begrippen en theorieën rondom samenwerken, verduurzaming en netwerkvorming worden kort maar krachtig uitgelegd.

De voorbeelden en quotes in deze uitgave zijn met name afkomstig van bestuurders en directeuren uit onderwijs en opvang. Het zou interessant zijn om naast deze blik, ook andere perspectieven mee te nemen om een wat breder beeld te schetsen. Bijvoorbeeld door het opnemen van quotes van leraren, pedagogisch medewerkers en ouders binnen een kindcentrum. Wellicht staat dit voor de komende uitgaven op de planning? Ik zie de volgende boeken in deze reeks dan ook met belangstelling tegemoet!”

 

sluiten