leestijd:

Helga Hoogendoorn (directeur basisschool Sint Agnes) las als een van de eerste ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop‘. Je leest hier haar recensie:

“”It takes a village to raise a child”. Een uitspraak waar het boek: ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop’ mee start. In de inleiding wordt al duidelijk waarom dit boek zo nodig is. Want samenwerken is een breed begrip en kan op vele manieren. Een samenwerking tussen verschillende partijen met hetzelfde doel: een kind zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen en groeien. Het klinkt zo simpel maar blijkt in de praktijk vaak moeilijker dan in eerste instantie gedacht. 

De sleutelvragen die tussendoor gesteld worden laten je nog verder nadenken over wat dit voor je eigen praktijk zou betekenen.

In het boek: ‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop’ komen al deze vragen aan bod. Het boek gaat in wat een integraal kindcentrum is, waarom je een IKC zou willen zijn en wat dit betekent voor de verschillende partners. Het boek start met een korte uitleg over wat een IKC nu eigenlijk is en hoe deze samenwerking ervaren kan worden. Daarna komt het ontwerpstuk aan bod. Met de ‘gouden cirkel’ van Simon Sinek start het denkproces over het waarom, hoe en wat. De sleutelvragen die tussendoor gesteld worden laten je nog verder nadenken over wat dit voor je eigen praktijk zou betekenen. Doordat de onderliggen theorie en modellen mij niet onbekend zijn ontsnapte mij soms de gedachte: mooi onderbouwd maar hoe pak je dit op in de praktijk?! En daar speelt hoofdstuk 3 mooi op in! Een hoofdstuk vol concrete handreikingen om netwerksamenwerking vorm te geven. Vol met praktische tips en werkvormen. Met bekende modellen zoals Kaats en Opheij enhet curriculaire spinnenweb (Van den Akker) zodat je samen met je toekomstige partners koers kunt bepalen!  

Het boek leest makkelijk weg en is een fijn naslagwerk voor alle (toekomstige) integrale kindcentra.”

sluiten