leestijd:

Marie-Claire en Mirjam hebben vorige schooljaar de training Specialist Begrijpend Lezen gevolgd. Zij vertellen over hun ervaring met de training.

“Sinds een aantal jaren werken we op Basisschool De Heiberg met de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL. Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn hierover in het algemeen enthousiast. We hadden echter het idee we nog meer uit de methode en leerlingen konden halen. We wilden de leerlingen nog enthousiaster maken en activeren.
De opleiding Specialist Begrijpend Lezen van Onderwijs Maak Je Samen sluit hierbij heel goed aan. Naast een theoretische onderbouwing over het geven van goed begrijpend lezen onderwijs, is deze opleiding juist erg praktisch en bevat concrete mogelijkheden voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen. Onze cursusleidster modelde verschillende activerende werkvormen die we direct konden toepassen in de les. Juist door het eerst zelf te ervaren, werden we overtuigd. Na iedere bijeenkomst gingen we met veel nieuwe ideeën terug naar school en konden we direct aan de slag.
De leerlingen in onze klas werden na iedere bijeenkomst van onze opleiding enthousiaster en actiever. De kinderen werden door het modelen meer geprikkeld tot nadenken. Ze vroegen ons na een cursusdag zelfs of we weer iets nieuws hadden geleerd en of we dat ook in de klas weer gingen doen! Direct resultaat; gemotiveerde, actieve en betrokken leerlingen. Precies wat we graag wilden.
Maar ook de resultaten van onze leerlingen zijn duidelijk verbeterd! Vooral bij de leerlingen die beneden gemiddelde resultaten haalden. Naar aanleiding van de resultaten bij het begrijpend lezen en het enthousiasme van onze leerlingen, hebben we onze ervaringen en kennis verder uitgezet in onze school en zelfs ook op andere scholen. Wij hebben presentaties en voorbeeldlessen gegeven aan collega’s. Hierbij hebben we Nieuwsbegrip gebruikt. En ook daarvan kregen we hele positieve reacties.”

Marie-Claire Oosterbaan-Lockefeer & Mirjam Westdorp

Basisschool De Heiberg, Roosendaal

Gerelateerde artikelen

po
17/01 in actueel

Lezen in het basisonderwijs

po
19/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

po
12/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

sluiten