leestijd:

Voeren jullie ook het gesprek naar aanleiding van de afgenomen toetsen over de wel of niet behaalde groei op weg naar 1S voor rekenen? Voldoen jullie aan de verwachte norm voor 1F?

Als adviseurs op het gebied van rekenen herkennen we deze gesprekken en voeren ze op de scholen waar we mee werken aan goed reken- en wiskundeonderwijs. Methode toetsen lijken lekker te gaan en dan is er soms toch een aantoonbaar verschil in de methodeonafhankelijke toetsing. De vraag die we vaak horen is: maar hoe dan?!

Leerlingen optimaal voorbereiden op het voortgezet onderwijs betekent meer dan alleen de basisvaardigheden kunnen reproduceren in rijtjes sommen. Steeds meer is het belangrijk de wereld om je heen te kunnen herkennen en van alles in die wereld ook te kunnen interpreteren, te kunnen redeneren en daarnaast ook het geleerde toe te kunnen passen in die wereld om je heen.

Het leren interpreteren van gegeven en die koppelen aan al bestaande kennis of de toelichting die gegeven wordt, noemen we ook wel gecijferdheid. Een betekenisvolle context waaruit veel rekeninhouden geïnterpreteerd dienen te worden komt misschien wel onvoldoende voor op dit moment in de rekenmethodes, maar ook in het huidige rekenonderwijs. Daarom is het van groot belang met elkaar inhoudelijk het gesprek te voeren over goed rekenonderwijs.

Ter ondersteuning van dat gesprek over goed rekenen-wiskundeonderwijs is er een reflectiewijzer Rekenen-Wiskunde ontwikkeld, door inspectie. Deze geeft handvatten en achtergrondinformatie en kan dienen als handreiking voor het gesprek.

De reflectiewijzer reken-wiskunde van Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (06-07-2021).

We delen hier graag de reflectiewijzer nog een keer in pdf-vorm, wellicht wordt het herkend, de inspectie stuurde in juli 2021 iedere school een exemplaar in de vorm van een waaier. 

Wij nodigen jullie van harte uit deze reflectiewijzer in te zetten als je rekenen-wiskunde en de toekomst van je leerlingen belangrijk vindt! 

Ga voor meer informatie naar de OMJS Academie.

Vragen? Stel ze! 

Ine van de Sluis
Kimberly Pijnenburg
Jenneken van der Mark

 


 

Inspectie van het Onderwijs (2021). Reflectiewijzer rekenen-wiskunde. Reflectie rekenen-wiskunde. https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2021/07/06/reflectiewijzer-rekenen-wiskunde

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.