leestijd:

In 2018 verscheen Grip op competenties, ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen. We hebben enkele gebruikersreviews ontvangen van lezers.

Grip op competenties“Het boek is helpend voor studenten die gevoelig zijn om op een andere manier naar ontwikkeling van met name jonge kinderen te gaan kijken. Flexibele deeltijd studenten zijn al wat ouder en zijn in hun leerprocessen meer gericht op het innemen van standpunten t.a.v. de ontwerpen die zij maken voor kleuters. Zij observeren hoe hun mentoren met de kinderen werken in de stagepraktijk. Deze werkwijze is vaak programmagericht, ofwel wat jullie noemen een lineair-rationele benadering van waarin de leerprocessen van de kleuters volledig onder controle gehouden worden. Dit strookt niet met hoe de student denkt over leren en ontwikkelen van jonge kinderen. Door literatuurstudie in ‘’Grip op competenties”’ en het bestuderen van het kindportret van Ruben zien studenten een andere manier van kijken naar leerprocessen van een kleuter. Deze manier komt volledig overeen met ons nieuwe ontwerpformulier voor jonge kinderen (zie bijlage). Op dit ontwerpformulier staan uitgangpunten genoemd die aansluiten bij inzichten in jullie boek: Het nieuwe begrip ‘’competentie’’ is holistisch van aard. Competentie betreft op een integratie van verschillende componenten. Dat leeractiviteiten voor kinderen betekenisvol moeten zijn berust op de motivationele en emotionele factoren die in competentiegericht werken verankerd zijn. Deze factoren bepalen namelijk mede de mate waarin een kind competent is (Laevers & Van Esch, 2018).

Het boek is op deze manier helpen bij het vormen van een eigen visie op leren en ontwikkelen van in dit geval jonge kinderen. ik gebruik dit boek dan ook in de leeftijdsspecialisatie Jonge Kind en mijn collega Hans gebruikt de kindportretten voor het schoolkind (Leeftijdspecialisatie Oudere Kind).

Kortom: dit boek is weer een zeer verdiepende en rijke aanvulling in het opleiden van karaktervolle leerkrachten basisonderwijs!”
– Marion Steegh, FHKE Pabo Eindhoven (november 2018)

 

“Hoe bijzonder zou het zijn als elk kind een eigen kindportret zou krijgen in plaats van cijfers en scores van toetsen. Alleen al daarvoor is het boek Grip op competenties een boek dat je raakt. En vooral bijzonder is de uitwerking van de ontwikkelingsdomeinen. Prachtige uitleg waarbij het niet alleen een beroep op het reflecteren over de ontwikkeling van het kind maar je ook uitnodigt te reflecteren op het eigen handelen. Kindontwikkeling en professionele ontwikkeling in voortdurende dialoog.  Dat raakt waar we raakbaar zijn en kunnen groeien.”
– Petra Janssen, pedagoog RIJKT (oktober 2018)

 

“Door ‘Grip op competenties’ ben ik nog meer bewust geworden van hoe ik naar de ontwikkeling van kinderen (en van volwassenen) wil kijken, namelijk op basis van competenties – ontwikkelingsgericht – i.p.v. prestatiegericht. Een kind is zo veel meer dan alleen de cijfers voor taal, rekenen en topo. Wat heeft het aan alle kennis wanneer het dit niet in een bredere context toe kan passen? Wat is kennisoverdracht zonder dat dit betekenisvol is? Het boek neemt je mee in wat maakt dat een kind competent is, hoe je naar de ontwikkeling van een kind kunt kijken en wat het met een kind doet wanneer het echt gezien wordt door een leerkracht. Maar ook wat dit doet met een leerkracht, het aanbod, de leeromgeving en de verbondenheid in een groep. De praktijkvoorbeelden hebben mij aan het denken gezet en de kindportretten hebben mij geraakt. Ik gun ieder kind een leerkracht die op deze wijze naar kinderen kijkt. Wat een positieve bijdrage heeft een empathisch en betekenisvolle leerkracht op de ontwikkeling van een kind!
De beschrijvingen van de competenties en de toelichting op de scores van welbevinden en betrokkenheid bij de kindportretten geven veel inzicht en zetten aan tot reflectie. Het boek is compact, duidelijk geschreven en kan ook als naslagwerk worden gebruikt.”
– Abby Wolters, beleidsmedewerker Kwaliteit. (oktober 2018)

 

“Laevers & van Esch (2018) stellen in hun literatuur dat er tien ontwikkelingsdomeinen zijn. In iedere domeinrubriek wordt benoemd wat iemand een deskundige maakt in een bepaald domein. Ieder ontwikkeldomein beduid een geheel van vaardigheden, inzichten en disposities waar een persoon op een bepaald moment kan beschikken. Tijdens een onderzoek wat ik verricht heb voor mijn opleiding Pedagogiek heb ik mezelf tijdens het plan van aanpak op een aantal van deze ontwikkelingsdomeinen gericht, om zo het kind te ondersteunen bij zijn eigen competenties met als doel zijn welbevinden te verhogen.

Sociale competentie, zelfvertrouwen en verbondenheid zijn een aantal voorbeelden van deze competenties. Ieder domein omvat een geheel van vaardigheden , inzichten en gemoedsgesteldheid waarover een kind op een bepaald moment dient te beschikken (Laevers & Van Esch, 2018). Emotioneel jezelf goed voelen, zelfvertrouwen hebben en je dus ‘goed in je vel voelen’ is een kenmerk van een persoon hoe deze is. Welbevinden is steeds situatie gebonden, daarnaast is welbevinden het resultaat van enerzijds de persoon en anderzijds de situatie. Kinderen die goed in hun vel zitten zal het welbevinden dan ook hoger zijn. ‘Goed in je vel’ als competentie is niet van vandaag op morgen te veranderen. Echter gaat welbevinden over de huidige situatie waar iemand zich in bevind. Daar hebben we de ruimte om kwaliteitsvolle momenten voor het kind te creëren door een meer optimale omgeving met aandacht voor kwaliteitsvolle relaties. Welbevinden draagt immers bij tot een gezonde emotionele basis. Welbevinden maakt een persoon niet zwakker, maar sterker (Laevers & Van Esch, 2018)

Mijn opdracht was het verhogen van het welbevinden van en kind in een complexe casus. Het boek Grip op competenties was voor mij erg waardevol tijdens het uitwerken van deze casus en het daarbij behorende plan van aanpak. Het reikt handvatten aan om de competentieontwikkeling van kinderen zichtbaar en meetbaar te maken. Door de theorie en de kinderportretten krijg je een duidelijk beeld van het geheel die je heel goed in de praktijk kunt toepassen.

Het boek geeft je nog meer inhoudelijke inzichten in de ontwikkeldomeinen en het brengt je ook dat je anders naar kinderen gaat kijken. Het verscherpt je blik om competenties van kinderen te versterken en dat vind ik erg krachtig aan dit boek. Mijn enthousiasme over het boek en de uitwerking die het op mij had ben ik dit ook gaan delen met het team en ook zij werden enthousiast. Het is leuk om op deze wijze naar kinderen te mogen kijken en ze de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om te versterken in bepaalde competenties.”
– Bianca Deumers, teamleider KKP, deeltijdstudent HBO Pedagogiek. (oktober 2018)

Direct Grip op competenties bestellen?

 

sluiten