leestijd:

Stel:
Je gaat vandaag als leraar na schooltijd op bezoek in een kleutergroep op een andere school om ideeën op te doen voor de inrichting van je eigen lokaal. Je loopt het speelplein op en je kijkt meteen naar de mogelijkheden voor de kleuters om hier te spelen. Zijn er natuurlijke materialen aanwezig waarmee kinderen kunnen sjouwen en bouwen, is er meer dan alleen een verhard gedeelte? Dan snel naar binnen en daar sta je dan, in een prachtige hal. Je bent volledig onder de indruk.
Dan op zoek naar het kleuterlokaal. Alle deuren van de lokalen zijn gelabeld met de naam van de groep en de naam van de leraren. Wanneer je in deuropening van de kleutergroep staat, laat je alles even op je inwerken.

De eerste indruk…! Net zoals voor de kleuters, ontzettend belangrijk. Wat zie je, wat ervaar je? Je merkt dat je je prettig voelt in deze omgeving, de kleuren en materialen stralen een bepaalde rust uit. Vanuit die veiligheid zullen kleuters op ontdekking gaan door het lokaal. Afhankelijk van jouw eigen visie op onderwijs aan het jonge kind zul je de omgeving gaan scannen op verschillende aspecten.
Wat trekt je aandacht, welk thema ‘leeft’ er? Waar zou je zelf als eerste naar toe willen en wat heb je zonder het te weten al aangeraakt? Dat is natuurlijk afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur, maar zo gaat dat ook bij de kleuters in je groep. Bedenk, dit is de kracht van de leeromgeving en bepaalt of kinderen hier spelend kunnen leren.

Enkele vragen op een rijtje…

  • Is deze speel-leeromgeving zo ingericht en samengesteld dat de ontwikkeling optimaal gestimuleerd wordt?
  • Krijgt de ergonomie aandacht in dit lokaal en is er een gezond binnenklimaat?
  • Waar kunnen kinderen spelen, want vanuit onderzoek is vastgesteld dat het jonge kind zich ontwikkelt vanuit zijn spel.
  • Je ziet een themahoek met attributen; bieden deze mogelijkheden voor kinderen om via spel tot leerdoelen te komen? Lokt het uit om ermee aan de slag te gaan?
  • Is er voor alle kinderen (niveaus/ belangstellingsgebieden) iets te doen?
  • Met welke uitdagingen en problemen kunnen ze aan de slag?

Een kwalitatief goed ingerichte leeromgeving biedt kansen tot herhalen, verbreden en verdiepen van ervaringen en kennis van de actuele thema-inhoud tijdens het (vrije) spel.

Je ogen dwalen door het lokaal op zoek naar mogelijkheden voor kinderen om zintuiglijke ervaringen op te doen. Er staat een watertafel waarin verschillende pingpongballen drijven; met stippen en cijfersymbolen en verschillende kleuren. Niet het eerste waar je aan denkt bij spelen met water. Naast het overgieten in verschillende bakjes en flesjes, waarmee gemanipuleerd kan worden en waarbij aandacht gegeven kan worden aan het begrip inhoud , wordt er hier ook aandacht besteed aan het onderdeel tellen en getalbegrip in de watertafel.

Ontdek je een plek waar kinderen zich kunnen uiten in muziek dans en beweging? Want ook dat is een manier van (samen) spelen en leren. Hoe zijn de plekken verdeeld waar zowel gespeeld, geleerd en samengewerkt kan worden?
Je gaat even door de knieën om op ooghoogte van de kleuters te zitten en kijkt rond welke routines er in deze groep zichtbaar zijn. Je kijkt naar de kasten met ontwikkelingsmaterialen. De dozen staan niet teveel op elkaar en voor de kinderen is het duidelijk wat er precies in zit. Ook staan kasten en werkplekken logisch bij elkaar wat de zelfstandigheid van de kinderen bevordert.

Je hebt nu veel indrukken opgedaan en gaat met andere ogen naar je eigen groep terug.

Maak de bovenstaande fictieve situatie waar.
Ga eens op een andere school naar de leeromgeving kijken: inspirerend en verrijkend voor jou en je kleuters!

Gerelateerde artikelen

po/vo
po/vo
sluiten