leestijd:

Onderwijs Maken We Samen!

Onderwijs Maak Je Samen werkt intensief samen met het bestuur en alle scholen van ATO-scholenkring in het meerjarig traject Deltaplan Taal!

Optimaliseren van het taalonderwijs, collegiaal leren en borgen van een duurzaam taalbeleid binnen de scholen van ATO-scholenkring staan centraal in het Deltaplan Taal.

Het scholen van eigen experts binnen elke school, op de verschillende taalonderdelen, is een van de pijlers in het Deltaplan Taal. Inmiddels zijn de eerste trainingen afgerond (Technisch lezen, Begrijpend lezen, taal in de Onderbouw) en gaan deze enthousiaste kartrekkers de implementatie in hun eigen schoolteam in gang zetten.

Deelnemers Taal in de onderbouwOnderwijs maken we samen……….met ATO scholenkring.

Onderwijs

 • We hebben voortdurend de focus op het primaire proces: de leerkracht in interactie met de leerling(en).
 • We delen de kennis over effectief taal-/leesonderwijs: kennen de laatste ontwikkelingen en weten wat wel en wat niet werkt.
 • We vinden betrokkenheid, welbevinden, nieuwsgierigheid bij kinderen belangrijk in het onderwijs.

Maken

 • We gaan van kennis naar vaardigheid, van denken naar doen.
 • We focussen voortdurend op nieuwe ideeën en mogelijkheden in de dagelijkse praktijk: onderwijs beter maken!
 • We betrekken kinderen, leerkrachten, schoolteams, directeuren actief.
 • We zijn lerend, dus maken fouten, maar leren daarvan:  we proberen het iedere dag weer een beetje beter te maken.

Deelnemers Technisch lezenWe

 • We zijn een professioneel lerende organisatie met elkaar.
 • We nemen allemaal  (leerkracht, taalcoördinator, directeur, projectleider, bestuur, adviseurs) verantwoordelijkheid voor onze eigen inhoud, we spreken elkaar hier op aan en zoeken voortdurend verbinding.
 • Wij maken samen de kwaliteit van het taalonderwijs op school optimaal: we zijn hier samen verantwoordelijk voor.

Deelnemers Begrijpend LezenSamen

 • We geloven in collegiaal leren: we gaan van Eiland naar WIJland!
 • We delen ‘good practices’ in woord en beeld.
 • We inspireren elkaar.
 • We vieren successen met elkaar!

Dus vandaar: proficiat aan alle scholen van ATO-scholenkring die samen met hun experts en met ondersteuning aan de slag gaan met de verbeterslag van het taalonderwijs in hun eigen school!

We maken er samen nog mooier taalonderwijs van!

 

Gerelateerde artikelen

po
17/01 in actueel

Lezen in het basisonderwijs

po
19/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

po
12/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

sluiten