leestijd:

Vraag tijdig een (financiële) impuls voor schoolontwikkeling aan

Schoolkracht is een impulsregeling die aantrekkelijk is voor scholen die in 2021 onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling richten op een van de volgende vier actuele thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid en;
  • digitalisering.

De regeling Schoolkracht volgt de regelingen SIOF en LerarenOntwikkelFonds (LOF) op. Een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een planaanvraag indienen met een maximum van € 30.000 financiële ondersteuning.

De regeling Schoolkracht zal in de tweede helft van november 2020 worden opengesteld, de plannen kunnen worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

De adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen kunnen je inhoudelijk ondersteunen bij het ontwerp en aanscherpen van het thema voor schoolontwikkeling.

 

Meer informatie vind je op: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2020/11/04/aankondiging-regeling-schoolkracht-een-impuls-voor-schoolontwikkeling

Of neem contact op met Michel van de Ven.

 

sluiten