leestijd:

 Hoofdstuk 4A: Theorie

Avatar-slimkleuterenBreed en doelgericht plannen

Op basis van de signalen en het daarbij passende ontwikkelingsperspectief ga je breed en doelgericht plannen met als resultaat een voor alle leerlingen uitdagend aanbod. Dit gebeurt in principe bij alle activiteiten: kringen, hoeken, werklessen, ontwikkelingsmaterialen. Plan bij de voorbereiding van een nieuw thema structureel activiteiten, opdrachten, vragen en aspecten die een beroep doen op de denkkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Niet één keer per week een uitdagend (verplicht) werkje, maar gedurende de week meerdere activiteiten en taken waarmee het kind zowel kennis als vaardigheden ontwikkelt. Betrek de kinderen bij het vormgeven van voor hen betekenisvolle opdrachten en activiteiten. Hiermee creëer je erkenning, begrip en betrokkenheid.

Niet alle instructie hoeft mondeling gegeven te worden. Ook op andere manieren kunnen de kinderen tot gerichte activiteiten worden aangezet. Denk aan foto’s en een variatie in toegevoegde materialen in de bouw/constructiehoek, een leeshoek met verschillende soorten boeken, strips, kranten en tijdschriften of een beschikbare computer met een online vindmachine. Bovendien leren kinderen ook van elkaar door: elkaar te informeren, denkvragen te stellen en iets uit te leggen aan een ander . Het is jouw uitdaging om de hoeken en werklessen zo in te richten dat ze voldoende diepgang en ontwikkelmogelijkheden in zich hebben. Benut daarnaast je kennis over de kinderen en combineer die met je kennis van de ontwikkelingslijnen en mogelijke leerinhouden die per periode aan bod komen. Checklist voor rijk onderwijs

Download de checklist voor ‘rijk’ onderwijs.

“Geef het kind de ruimte om iets van zichzelf te laten zien.”

Hoofdstuk 4B: Praktijk

Interactie met coöperatieve werkvormen

Bij het breed en doelgericht plannen van activiteiten kun je gebruikmaken van coöperatieve werkvormen. Een groot voordeel hiervan is dat meerdere kinderen tegelijk bezig zijn en hun verhaal- antwoord kunnen delen met één of meerdere kinderen, Hierdoor kunnen kinderen van alle niveaus leren van en met elkaar.In deze context wordt vaak de term elaboratie benoemd. Het is een geheugentechniek waarbij nieuwe informatie gekoppeld wordt aan reeds verworven kennis die wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen. De manier waarop je de kennis opdoet en de betekenis die je eraan geeft, zorgt ervoor dat je beter onthoudt. (Proffessor J.Murre Universiteit Amsterdam) Kinderen zijn vaak meer betrokken tijdens coöperatieve werkvormen mede omdat er zoveel verschillende manieren zijn waarop deze werkvormen plaatsvinden. De interactie die er is bij coöperatieve werkvormen draagt bij aan de cognitieve ontwikkeling en bevordert hun sociale – en communicatieve vaardigheden, actief taalgebruik en woordenschat. Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zelf is het een uitdaging om de eigen gedachtes te verwoorden. Ook zal het kind zich moeten proberen te verplaatsen in de uitspraken van de ander. Hieronder beschrijven we enkele coöperatieve werkvormen met lesideeën erbij. Coöperatieve werkvormen en lesideeën Coöperatieve werkvormen en lesideeën p2 Coöperatieve werkvormen en lesideeën p3

Download alle werkvormen en lesideeën hier.

Hoofdstuk 4C: Verrijking

Bestaand ontwikkelingsmateriaal verrijken-Nikitin

Van deze publicatie verschenen ook al:

 

Gerelateerde artikelen

po
po
28/01 in actueel

Boekie in picto’s

sluiten