leestijd:

Slim KleuterenWanneer een kleuter verder is dan zijn leeftijdsgenoten, dan valt vaak de term ‘ontwikkelingsvoorsprong’. Een ‘slimme’ kleuter heeft een voorsprong op één of enkele ontwikkelingsgebieden. Er zijn echter ook kleuters die op (vrijwel) alle gebieden een voorsprong hebben.

Het jonge kind ontwikkelt zich nu eenmaal in sprongen. Een ontwikkelingsvoorsprong betekent dan ook dat het kind verder is in zijn ontwikkeling, maar niet dat het hoogbegaafd is. Wel zien we vaak dat hoogbegaafde kinderen achteraf gezien al op jonge leeftijd over hun vrijwel gehele ontwikkeling een voorsprong lieten zien. Dus: heeft een kind op veel gebieden een flinke voorsprong? Dan kán het hoogbegaafd zijn. Dit is alleen nog niet meetbaar op deze leeftijd.

Wie als leerkracht een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong begeleidt, komt voor de uitdaging te staan om dit te signaleren, stimuleren en op een juiste manier te begeleiden. Er komen veel vragen aan bod zoals: Hoe kun je deze kleuters herkennen en signaleren? Wat kun je een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong nu eigenlijk bieden? Kun je binnen je eigen groep het onderwijs zo organiseren dat dit kind voldoende uitgedaagd wordt?

In deze vernieuwde uitgave geven we een eerste aanzet voor enkele mogelijkheden in de praktijk.

‘Slim Kleuteren’

Hierin vind je achtergrondinformatie waarin de kenmerken, signalering, stimulering en leerkrachtvaardigheden beschreven worden. Vervolgens staan er praktische handvatten en suggesties in die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Als laatste vind je in ieder hoofdstuk een ontwikkelingsmateriaal met de beschrijving hoe je dit kunt verrijken voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Ga naar het overzicht voor alle hoofdstukken.

sluiten