leestijd:

De studiereis naar Zuid-Afrika is vanaf nu gecertificeerd door Schoolleidersregister PO (SRPO).

Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) registreert een schoolleider zich iedere vier jaar opnieuw. Met deze herregistratie laat je zien dat je blijft professionaliseren.

SRPO somt zeven professionaliseringsthema’s op en tegenwoordig is daar een achtste bijgekomen: de Wildcard.

Onderwijs Maak Je Samen voert al drie modules uit voor de thema’s:

4. In relatie staan tot de omgeving: Maatschappelijk Ondernemerschap

6. Leiding geven aan verandering: Veranderen doe samen

7. Toekomstgericht onderwijs: Toekomstgericht Leiderschap

Daar is nu een nieuwe aan toegevoegd, want de studiereis naar Zuid-Afrika is vanaf nu ook gecertificeerd onder het thema ‘Wildcard’. Daarmee dek je een volledig thema.

8. Wildcard: Studiereis Zuid-Afrika

Aanbod op maat

De wens om meerdere medewerkers binnen de organisatie op te leiden? Bij Onderwijs Maak Je Samen is al ons aanbod eveneens op maat aan te vragen. Het programma sluit dan aan op de praktijk, visie en het beleid van de organisatie. Mail jouw vraag naar academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

sluiten