leestijd:

Talentonderwijs is voor ons meer dan een hype. Het heeft immers te maken met een benadering die op zoek gaat naar de motivatiekrachten van kinderen en daarin hebben we een lange traditie met het concept ‘betrokkenheid’. Betrokkenheid is te vinden binnen de domeinen waar kinderen zich uitgedaagd voelen, waar kinderen zich goed voelen. Hun betrokkenheid verwijst naar er ‘zin’ in hebben. En dit zijn dan signalen dat er talentkiemen aanwezig zijn, die wachten om tot ontwikkeling te worden gebracht in de juist leeromgeving.

Talentonderwijs opent de mogelijkheden van een groeimodel binnen het onderwijs waarbij het onderwijs vooral versterkt en voortbouwt op wat een kind al kan, eerder dan een kind remediëren op wat het nog niet kan. Het is een tegengewicht voor hetgeen waarmee we binnen het onderwijs al een lange traditie hebben.

Talenten in de kijkerEr vindt alleen fundamentele ontwikkeling plaats, wanneer een kind hoog betrokken is.

Wat als je zou geloven dat het kind de enige sleutel tot hoge betrokkenheid is?

Wat als je zou geloven dat het kind de enige sleutel tot succes is?

En wat als het kind dat zelf ook zou geloven?

Wat zou er dan kunnen gebeuren?

Suze Roelofs

Voor meer informatie en inspiratie mail naar info@ervaringsgerichtonderwijs.nl

Of lees Talenten in de kijker https://www.ervaringsgerichtonderwijs.nl/webshop/

 

100dingen

 

sluiten