leestijd:

Bij het maken van een nieuw schoolplan wilde de Trudoschool uit Stiphout breed inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en daarin de betrokkenheid van ouders aanspreken. Daarom organiseerde de school op dinsdag 2 februari een Talkshow ‘Toekomst van het onderwijs’.

visievorming Onderwijs2032Voor deze avond werden vier gasten uitgenodigd die onder leiding van een presentator hun kijk op onderwijs, maatschappij, technologie en toekomst deelden. Vervolgens was het aan de ouders om samen met de leerkrachten in gesprek te gaan over de toekomst van het onderwijs. Centraal stonden de vragen: Wat verwachten ouders van de school, van de leerkrachten en van hun kinderen? Wat vinden ouders èn kinderen belangrijk? De antwoorden van de kinderen zijn terug te vinden in dit filmpje.

Op basis van deze avond heeft het team direct de dag erna alle gedachten, opmerkingen en meningen van ouders en kinderen verzameld en gecategoriseerd. Leerkrachten hadden de gesprekken met ouders nog vers in hun gedachten en konden de input meenemen in de verdiepende gesprekken op team/schoolniveau. Er was meer betrokkenheid en draagvlak aan de voorkant van het schoolplan.

De gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot input voor het herijken van de missie en visie en gaven richting over de koers die ze op willen als school. Wat willen we behouden, wat kunnen we uitbouwen en hoe sluiten we aan bij de verwachtingen van ouders en leerlingen?

De school heeft drie hoofdlijnen uitgewerkt die overeenkomen met het advies Onderwijs2032:

– brede vorming/talentontwikkeling
– persoonsvorming
– meer integraliteit van vakken

Ook met je team in gesprek over het advies Onderwijs2032?
Onderwijs Maak Je Samen heeft een overzicht gemaakt op basis van de inhouden van het advies Onderwijs2032. Daarmee kun je met het team in gesprek over de missie, kernwaarden en visie van de school in verhouding tot de inhouden en uitgangspunten van het advies. Het kader dat eromheen ligt, vraagt je om in dit geheel ook de relatie met de omgeving; ouders, organisaties en het schoolbestuur te beschrijven.

 

 

Download het overzicht.

sluiten