leestijd:

Inspirerend!

Dat is met afstand het meest gehoorde woord in Leuven tussen 15 en 17 februari 2017. Het heeft betrekking op de studiereis, die georganiseerd werd door Onderwijs Maak Je Samen en het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO).

Met een vol programma in het vooruitzicht, reisde woensdag 15 februari een groep van 63 leraren, schoolleiders, intern begeleiders en medewerkers van de kinderopvang af naar Leuven om daar een driedaagse studiereis te beleven die in het teken stond van welbevinden en betrokkenheid. De reis bevatte een mooie afwisseling van luisteren, doen en ervaren.

Woensdag 15-02-2017

Alle leraren worden ontvangen op de Abdij van Park, waar Sander van der Poel en Lore Bayens een presentatie geven over SOM (Samen Onderwijs Maken); een reeks innovatieprojecten binnen het gehele onderwijs in de stad Leuven.

Na een rondleiding over de prachtige Abdij volgt een bevlogen lezing van inspirator Ferre Laevers, die spreekt over ‘uitzicht op een hoopvolle toekomst in tijden van afnemend licht’. Hij schetst drie ingangen voor de kwaliteit van onderwijs: aanpak (praktijkprincipes), proces en effect (doelen, resultaten). In de aanpak is een goed klasklimaat van groot belang. Hierin heerst een ontspannen, gezellige sfeer, genieten kinderen van wat ze doen en is humor nooit ver weg. Ferre zet de groep aan het denken over waar het initiatief ligt: bij de leraar of de leerling. Met deze lezing wordt de dag afgesloten en laadt iedereen zich op voor een nieuwe dag.

Donderdag 16-02-2017

De volgende dag start met een boeiende lezing van Ellen Emonds (leraar van het jaar 2012) over het hebben van vertrouwen. Vertrouwen als basis van je handelen in de klas. Ze haalt Janusz Korczak (1878-1942) aan, die de drie rechten van het kind beschrijft. Kinderen hebben recht op de dag van vandaag, recht om te zijn wie hij is en het recht op een eigen leven. Ellen doet een beroep op het vertrouwen in onze kinderen: ze kunnen het zelf, maar niet alleen.

Met dit vertrouwen duidelijk op het netvlies, volgt een inspirerende lezing van Els Menu (CEGO). Zij beschrijft de taak van de leraar om een hoge betrokkenheid en een hoog welbevinden uit te lokken. Naast een stimulerende leerkrachtstijl, een positief klasklimaat en voldoende vrij kleuterinitiatief, benadrukt zij de cruciale aanpakfactor: ‘een rijke leeromgeving’.

Creëer een rijke leeromgevingEls daagt de leraren uit om ‘mee te spelen’ in de klas en goed na te denken over het aanbod van activiteiten. Ze geeft met behulp van foto’s meerdere voorbeelden van hoeken in de klas en laat met filmfragmenten zien wat een goed basismilieu in de klas kan doen met de leerlingen. Een basismilieu is hetgeen jij met je collega’s creëert voordat het schooljaar begint.

Hierbij kan beperkte keuze in de hoeken leiden tot doelgerichte betrokkenheid. Geef de leerlingen autonomie en vrij initiatief zodat je als leraar vaker je handen vrij hebt om te observeren, mee te spelen en een relatie aan te gaan met de leerlingen. En zoals Els dan met een knipoog zegt: ‘Voilà, zo simpel is het allemaal!’.

In de middag volgt een deelprogramma, waarbij leraren de keuze hebben tussen het bezoeken van een school, een workshop over ‘grip krijgen op competenties’ en een werksessie over de talentenarchipel.

Vrijdag 17-02-2017

Nadat iedereen de volgende morgen een stevig ontbijt heeft genuttigd, is het tijd voor weer een nieuwe lezing in het Universiteitsgebouw.  Suze Roelofs-Emonds leidt de dag in en spreekt over een autonomie ondersteunende leerkrachtstijl. Ze benadrukt het verschil tussen zelfstandig en zelfsturend leren. Waar het bij zelfstandig werken gaat om iets alleen kunnen zonder hulp, leer je de leerling bij zelfsturend leren ook van zijn eigen fouten te leren. Om autonomie te verlenen is er tijd, ruimte en criteria nodig.

Na de lezing van Suze volgt een enthousiasmerende lezing door Ludo Heylen (directeur CEGO). Hij spreekt van ondernemingszin bij kinderen en het belang van je goed voelen en leren in een veilige omgeving. Ludo maakt met humoristische voorbeelden duidelijk hoe je ondernemingszin herkent bij een kind. Ook hij benadrukt het belang van zelfsturing. Het is noodzakelijk dat er een wilsfactor aanwezig is, dat richting en een strategie wordt bepaald en op zijn tijd even afstand wordt genomen.

Op de laatste middag van deze reis wordt door een groot deel van de groep een bezoek gebracht aan basisschool De Ark. Leerlingen van het zesde leerjaar (in Nederland is dit groep 8) leiden ons rond, waarbij ze de duidelijke instructie krijgen; ‘Zorg dat er geen Nederlanders achterblijven’. De leerlingen spreken vol lof en enthousiasme over het onderwijs dat ze volgen op De Ark. Het is een school bestaande uit drie locaties met als centrale plek een fantastisch park waar de leerlingen kunnen spelen en leren. Tijdens het bezoek wordt duidelijk dat de school eigenaarschap van de leerlingen hoog in het vaandel heeft staan.

De leraren die niet mee op pad gaan, gaan aan de slag in een werksessie om ‘richting te geven aan actie’. Ze praten na over hetgeen ze gehoord of gezien hebben de afgelopen dagen en gaan op zoek hoe deze zaken stevig vastgepakt kunnen worden om zo richting te geven aan actie zodra de studiereis ten einde komt.

Het mag duidelijk zijn: we kijken terug op een zeer geslaagde reis!Enkele pluimen van deelnemers!

Studiereis Leuven

Meld je dan aan voor de studiereis ‘Naar het Land van Welbevinden en Betrokkenheid’.

sluiten