leestijd:

Masterclass gepersonaliseerd lerenZesenveertig leraren en schoolleiders uit zowel het primair- als het voortgezet onderwijs hebben samen in januari 2018 een inspirerende studiereis naar Londen gemaakt. Een studiereis waarin ‘gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT’ het kernthema vormde. De sessies op de eerste dag over gepersonaliseerd leren (inhoud én praktijk) brachten stevige discussies op gang en leidden tot verdiept inzicht en beeldvorming.

Schoolbezoek POIn de daaropvolgende schoolbezoeken (VO & PO) spraken de deelnemers uitgebreid met Britse leerlingen, docenten en schoolmanagement. Zien, ervaren en het voeren van gesprekken verdiept en verbreedt het inzicht in het Britse onderwijs en brengt de eigen opvattingen over (gepersonaliseerd) leren naar nieuwe perspectieven.

Kennisnemen van nieuwe technologieën stond centraal in het bezoek aan de BETT 2018. De ontvangst en praktijksessies met SMART en Google leidden tot actuele inzichten in onderwijsrelevante online leeromgevingen.

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen veel van elkaar leren, dat is duidelijk geworden. Uit de reacties was op te maken hoe verhelderend en waardevol de professionele dialoog tussen PO & VO in een studiereis kan zijn.

Praktijksessie Google for educationOok in 2019 organiseert Onderwijs Maak Je Samen een studiereis naar Londen, zowel voor het primair als voortgezet onderwijs (23 januari 2019 t/m 26 januari 2019).

Geïnteresseerd of meer informatie?

 

 

sluiten