leestijd:

Je hoort het overal in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen zou zelfs leiden tot hogere resultaten (Duckworth, 2009)!

Maar wat is eigenaarschap eigenlijk? En waar kan een leerling (behalve van zijn spullen) eigenaar van zijn op school? Hoe kun je als leraar het eigenaarschap van leerlingen vergroten? Hieronder vind je tien tips.

Tien tips om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten.

1 Laat leerlingen zelf keuzes maken
Als een leerling mede mag bepalen waar hij aan werkt in de komende periode, zal hij meer gemotiveerd zijn om het bijbehorende doel te bereiken en zich meer verantwoordelijk voelen voor de taak.

2 Zorg voor betekenisvol onderwijs
Onderwijs dat betekenis heeft voor de leerling, zorgt voor hogere betrokkenheid. Als een leerling zich interesseert voor een bepaald onderwerp zal hij meer gemotiveerd zijn om zijn taak uit te voeren.

3 Maak leren zichtbaar
Je kunt een leerling meer verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling laten ervaren, wanneer je zichtbaar maakt wat hij heeft geleerd, waar het geleerde een onderdeel van is en wat de volgende stap kan zijn. Fase 2 van de ‘Zes fases van een instructieles’ is hiervoor erg geschikt.

4 Laat leerlingen (met hulp van jou als leraar) zelf hun doelen bepalen
Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. In het woord eigenaarschap zit toch niet voor niets het woord eigen?

5 Creëer verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid creëert betrokkenheid. Leerlingen die weten dat het bereiken van het doel afhangt van hun eigen inzet, zullen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun taak. Op het moment dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun taak, zullen ze er vervolgens beter hun best voor doen.

6 Ben je bewust van je eigen rol als leraar
Goed voorbeeld doet goed volgen. Als je als leraar uitstraalt dat je kunt leren van je fouten en invloed hebt op wat je leert en hoe je leert, kan een leerling dit gedrag van je overnemen.

7 Zorg voor krachtige zelfevaluatie
Een leerling die zijn eigen leerproces evalueert, leert hij wat de volgende keer anders kan doen. Ook dit vergroot het gevoel van eigenaarschap van de leerling.

8 Stel gezamenlijke regels op
Regels die opgelegd worden door de leraar, voelen niet ‘eigen’. Regels en afspraken die samen met de leerlingen worden opgesteld, zullen eerder worden nageleefd.

9 Geef feedback aan leerlingen die een op groei gerichte mindset stimuleert
Feedback op het proces laat leerlingen ervaren dat ze invloed hebben op het proces én dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen en fouten. Wanneer een leerling zegt dat hij iets niet kan, geef je hem feedback met het woordje ‘nog’. Laat de leerling de zin herhalen met de toevoeging van dit woord, namelijk: “ik kan dit nog niet”. Wanneer je namelijk echt iets wilt bereiken en hier veel voor oefent, is alles te leren.

10 Heb oog voor kleine dingen
Moedig een leerling aan die initiatief neemt of die iets van thuis meeneemt omdat dat past bij het onderwerp of thema! Het waarderen van het initiatief stimuleert het eigenaarschap van de leerling en zorgt voor een betere relatie tussen leerling en leraar. De leerling voelt zich gehoord en gezien.

Deze tips zijn geïnspireerd op het onderzoek van:
Zimmerman (1990), Duckworth (2009) Marzano (2010), Dweck (2011) en Marino (2011).

Poster 'Eigenaarschap'Poster:

Download deze en andere posters op omjs.nl/pp.

 

sluiten