leestijd:

Een complete aanpak voor collegiaal leren in de praktijk
Met een voorwoord van Pasi Sahlberg

Jaarlicentie Looqin:

Inmiddels zijn er twee drukken in omloop (2013 en 2014). Op de uitgaven van 2014 zijn stickers op het boek aangebracht waarbij aangegeven wordt dat je een jaar lang een gratis licentie voor het digitale observatie instrument ‘Looqin’ krijgt. Inmiddels is deze tool niet meer beschikbaar.

In navolging op de succesvolle publicatie van ‘Finnish Lessons’ komt Onderwijs Maak Je Samen in april 2013 met de uitgave ‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’. In deze publicatie gaan we dieper in op het organiseren van een lerende organisatie.

We willen niet langer een school met alleen maar bijzonder mooie ‘eilandjes’, we willen juist gebruik maken van de voordelen en opbrengsten van een goed georganiseerd WIJ-land. Het wij-gevoel en de wij-cultuur binnen scholen dragen bij aan de kwaliteitsverbetering en het werkplezier. Men bepaalt samen wat belangrijk is en ontwikkelt van daaruit een sterk kwaliteitsbewustzijn. Het collegiaal leren treedt dan de organisatie binnen en is, ondersteund en gestimuleerd door goed leiderschap, een van de belangrijkste pijlers van de professionalisering van leraren.

Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een school en bestuur?

Uit het boek

‘Van Eiland naar WIJland’ gaat over de praktijk van collegiaal leren. Over het stimuleren van ontwikkeling, over het bouwen aan een professionele lerende cultuur in scholen. Onder collegiaal leren verstaan we alle activiteiten waarin leraren en/of leidinggevenden met elkaar reflecteren op de eigen onderwijspraktijk.

Bij collegiaal leren ligt de nadruk sterk op ontwikkeling en van elkaar leren. In deze paragraaf presenteren we een eenvoudig praktijkmodel voor collegiaal leren waarmee systematisch ‘vergelijken’ en ‘waarderen’ mogelijk wordt. De stappen in het model worden uitgebreider naarmate voor een complexere vorm van collegiaal leren gekozen wordt.

Het ontwikkelingshuis

‘Van Eiland naar WIJland’ gaat over de praktijk van collegiaal leren. Over het stimuleren van ontwikkeling, over het bouwen aan een professionele leercultuur in scholen. Onder collegiaal leren verstaan we alle activiteiten waarin leraren en/of leidinggevenden met elkaar reflecteren op de eigen onderwijspraktijk.

Met ‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’ heb je een praktische aanpak in handen. Het boek en de praktijkkaarten beschrijven zes vormen van collegiaal leren. Deze worden naar aanleiding van bovenstaand praktijkmodel in concrete actiestappen uitgewerkt en bieden zo een concrete aanpak voor de eigen praktijk. De volgende vormen van collegiaal leren komen aan bod:

  • maatjesleren, intervisie en collegiale consultatie bij persoonlijke ontwikkeling als vertrekpunt;
  • kritische vriend, leernetwerk en collegiale visitatie bij schoolontwikkeling als vertrekpunt.

Vergader- en studiemomenten krijgen op deze wijze meer inhoud en dragen bij aan de professionalisering van het hele team. ‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’ bestaat uit: een boek en een set van praktische werkkaarten.

Bestel het boek Van Eiland naar Wijland.

Meer informatie?

Kom in contact met auteur Martine Creemers voor een vrijblijvend gesprek om te zien wat dit pakket voor jou als professional, school of bestuur kan betekenen.

sluiten