leestijd:

Scholen blijven groeien en zich ontwikkelen. Verandering lijkt daarbij onvermijdelijk, maar is tegelijkertijd ook een mooie kans voor mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing. Het succesvol doorlopen van een veranderings- of verbetertraject in een organisatie valt of staat bij de inzet van het team.

Betrokkenheid van medewerkers is cruciaal voor succes. Het is daarom van belang dat er voldoende urgentiegevoel aanwezig is bij het team. Dit genereer je onder andere door te visualiseren en een krachtig toekomstperspectief te schetsen zodat men de juiste energie voelt om actief mee te doen tijdens het proces (Kotter, 1996).

 “Just enjoy the development in your school”

– Peter Owen, schoolleider Town Hill School. 

Breng een verandering tot de verbeelding

Een vooruitblik met het gehele team op een mooi eindresultaat werkt motiverend en zet aan tot actie. Daarvoor is het van belang om gezamenlijk een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van het mogelijke eindresultaat en te sturen op concreet gedrag.

Deze poster van Onderwijs Maak Je Samen is ontwikkeld om een veranderings- of verbetertraject in beeld te brengen en vul je samen met je team in bij de start van een traject. Met deze poster worden gezamenlijk antwoorden geformuleerd op de volgende vragen:

1. Wat zie/hoor/merk je van de verandering? (wat moet de opbrengst zijn?)
– op onze school?
– bij onze leraren?
– bij onze leerlingen?

2. Wat hebben wij met elkaar nodig om de verandering te laten slagen?

3. Welke ontwikkelpunten stel ik mijzelf om een steentje bij te dragen? (wat wil ik als individu leren?)

Door gezamenlijk antwoorden te formuleren op bovenstaande vragen creëer je een langetermijnvisie. Zonder een dergelijke visie kun je geen richting geven aan de verandering die je wilt realiseren met elkaar. Deze visie hoeft niet ‘groots’ te zijn, maar vooral concreet; met eenvoudige, richtinggevende uitspraken over waar je met je organisatie naartoe wilt. Mooi om tijdens het traject op te hangen in de lerarenkamer en te gebruiken als tussentijds reflectiemiddel.

Download deze poster.

sluiten