leestijd:

Reeds in het bezit van een opleiding Basisbekwaam via een andere opleider? Volg dan de verkorte opleiding Vakbekwaam, verwachte startdatum: januari 2020.

Gecertificeerd en erkend door Schoolleidersregister PO (SRPO). Opleiding Vakbekwaam schoolleider PO in één jaar.

Bij een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het diploma Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs, officieel erkend door het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Onze visie op toekomstbewust leiderschap

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.

Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen, in de snel veranderende omgeving vorm te geven.

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Lees meer of schrijf je in!

sluiten