leestijd:

Op 24 september 2013 vond er weer een thema-avond plaats, een vervolg op de vorige bijeenkomst van 24 april over toetsen. ‘Toets je goed, of omdat het moet?’

Met in totaal meer dan 60 belangstellenden, twee inspecteurs van de Onderwijsinspectie, twee medewerkers van Cito en adviseurs van OMJS is er die avond gesproken over de zin en onzin van toetsen.

De avond begon met een korte inleiding van Cito en de Onderwijsinspectie over hun standpunt t.a.v. toetsen. Het werd al snel duidelijk dat ook zij de onderwijskwaliteit niet alleen willen afmeten aan de uitslag van de toets gegevens.

“Niet alles wat belangrijk is, wordt getoetst.”

In drie rondes van een half uur voerde men met een groep deelnemers een gesprek met Cito, de Onderwijsinspectie en met elkaar. Er was telkens ruimte om eigen vragen in te brengen en hierop te reflecteren. Eenmaal in gesprek met elkaar bleek al snel dat er meer vragen zijn, dan dat er tijd was om alles te kunnen beantwoorden. We hebben er dan ook voor gekozen om alle vragen te verzamelen en voor te leggen aan Cito en de Onderwijsinspectie. Zij hebben hierop gereageerd en alle deelnemers van de avond zullen hiervan een verslag ontvangen.

De vragen voor Cito hadden veelal betrekking op de komst van de derde generatie toetsen en de update van de normen van de huidige toetsen. Een filmpje van Cito over de meerwaarde van toetsen:

Daarnaast waren er ook veel vragen over het wel of niet afnemen van bepaalde toetsen. Wat voor informatie levert een toets mij op? Hoeveel waarde hechten wij aan toetsen? Welke vinden we relevant en welke kunnen we eventueel weglaten?

De vragen, gericht aan de Onderwijsinspectie, gingen vooral over de beoordeling van de onderwijskwaliteit aan de hand van toets gegevens. Lees hier het verslag van de onderwijsinspecteurs over toetsen binnen het toezicht.

Wij kijken terug op een zeer inspirerende avond, waar de rijke dialoog met elkaar centraal stond. Nogmaals dank voor de inbreng van alle betrokkenen.

Enkele reacties uit de evaluaties:
‘Super thema, fijn dat Cito en Inspectie meededen!’
‘Alle vragen konden gesteld worden. Er was sprake van een dialoog met inhoud.’
‘Er was een hoge betrokkenheid vanuit alle partijen.’

Tweets

 

 

 

 

sluiten