leestijd:

Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zich daarvan bewust. Af en toe geven ze zelfs aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat èlk talent of kwaliteit even belangrijk is.

AanEen talentencirkeldacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief. Het kind krijgt zo meer kansen om zichzelf te ontplooien. Maar hoe geef je in de klas aandacht aan talentontwikkeling en zorg je ervoor dat verborgen talenten van kinderen zichtbaar worden? Met onderstaande vijf ideeën kun je al heel gemakkelijk talentontwikkeling aandacht geven in je onderwijs.

1. Talentenmiddag
Organiseer schoolbreed een ‘talentenmiddag’ voor alle kinderen. Kinderen kunnen van te voren aangeven of ze een eigen korte workshop willen organiseren over iets wat ze heel goed kunnen . Dit mag van alles zijn, bijvoorbeeld: een workshop dansen, karate-les, ontwerpen van een auto, zingen, gitaar spelen etc. De andere kinderen mogen zich vervolgens inschrijven bij een of meerdere van deze workshops. Tijdens een hele middag staan de talenten van kinderen centraal en mogen ze deze talenten delen met elkaar.

2. Interessante stelling talenten
Bespreek eens met elkaar tijdens een teambijeenkomst de volgende stelling: “Bouwen we ons onderwijs rondom gemiddelden of rondom verschillen?” en luister naar elkaars gedachten/meningen. Interessant om te zien hoe iedereen tegen talentontwikkeling aankijkt.

3. Benoem elkaars talenten
Laat kinderen op een blaadje in de vorm van bijvoorbeeld een ster opschrijven waar ze goed in zijn. Ze schrijven ook hun eigen naam erbij. Vervolgens gaan ze de werkvorm ‘mix en ruil’ doen. De kinderen lopen kriskras door elkaar en vormen tweetallen door elkaar een ‘high five’ te geven (eventueel met muziek). De tweetallen wisselen elkaars kaartje blaadje en schrijven èèn ding op waar de ander goed in is (eventueel op elkaars rug). Daarna maken ze weer een ander tweetal. Uiteindelijk komen alle blaadjes weer terecht bij de juiste kinderen en hebben ze een lijstje vol talenten/kwaliteiten.

4. De talentencirkel
Een leuke kennismakingsopdracht: Laat de kinderen een ‘talentencirkel’ verdelen in 8 gelijke punten (of je doet dit van te voren al zelf). De kinderen tekenen de antwoorden van de onderstaande 5 vragen in de cirkel. Vervolgens kunnen alle cirkels opgehangen worden in de klas en bespreek je de overeenkomsten en verschillen. Kinderen raden van wie de cirkel kan zijn. Vragen kunnen zijn: Waar ben jij trots op? Wat vind jij het allerleukste (vak) op school? Wat ben jij heel goed in? Wat is jouw talent? Wat wil je graag (in de toekomst) kunnen?

5. Voorleesboek talenten
Leer kleuters wat talent is door middel van het boek ‘Pinguïns verborgen talent’ van Alex Latimer. Aan de hand van dit kleurrijke boek kun je het met de kinderen hebben over talenten zodat ze leren dat iedereen beschikt over talenten en dat elk talent even belangrijk is.

 

sluiten