leestijd:

Onderwijs vraagt een leven lang leren. Hoeveel jaar ervaring je ook hebt in het onderwijs, je blijft altijd vragen houden over je vak. Vragen die te maken hebben met het verbeteren van je manier van lesgeven, je contact met collega’s, ouders, leerlingen of vragen die gaan over leiderschap, schoolontwikkeling of collegiaal leren.

Je bent nieuwsgierig en als je deze nieuwsgierigheid blijft volgen en voeden, bouw je kennis op. Kennis die je nodig hebt om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen. Je nieuwsgierigheid en de daaruit voortkomende vragen die je jezelf stelt, vormen de basis voor (een leven lang) leren. Je creëert hiermee jouw eigen professionele verlanglijstje.

Je wilt bijvoorbeeld graag:

 • ruimte om antwoorden te vinden op je leervragen;
 • manieren vinden om je lesaanpak uitdagend en gevarieerd te houden;
 • gevoed worden met inspiratie rondom klassenmanagement;
 • leren hoe je je collega’s kunt coachen;
 • weten wat de nieuwste inzichten zijn op het gebied van teamleren;
 • onderzoeken welke didactische strategieën een positief effect hebben op het leren van je leerlingen;
 • leren hoe je je collega’s mee kunt nemen in het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

In de literatuur en het actuele onderwijsbeleid zien we dat er steeds meer belang wordt toegekend aan een leven lang leren. Hierdoor wordt kennis ontwikkeld bij professionals en organisaties met als doel: personen in organisaties versterken en daarmee het onderwijs versterken. Professionalisering is daarmee een van de belangrijkste pijlers van ons onderwijs (Vermeulen et al., 2011).

Het gaat hierbij om:

 • kennis ontwikkelen en delen, zowel binnen als buiten de (school)organisatie;
 • regie nemen over je eigen (professionele) ontwikkeling en wel op zo’n manier dat jouw professionaliseren in balans is met de ontwikkeling van je school;
 • intrinsiek gemotiveerd zijn, plezier in je werk hebben en voortdurend de drive hebben om werkprocessen te willen versterken en innoveren.

Verbinden, verdiepen, verduurzamen; aan de slag met jouw verlanglijstje

Wij zien leren en laten leren als een feestje! Dat is de drijfveer van ons team bij het samenstellen van onze post-hbo-opleidingen, trainingen, teamtrajecten, studiereizen en producten. De inhoud van ons professionaliseringsaanbod richt zich in de kern op de dagelijkse praktijk en op de vragen die deelnemers hebben rond hun eigen context en de cultuur waarin zij werken.

We streven bij Onderwijs Maak Je Samen naar een duurzaam leereffect. Dat betekent dat onderwijsprofessionals in staat zijn om veranderingen ook op lange termijn op minimaal hetzelfde niveau te bewerkstelligen en om ze te delen met collega’s. Dit duurzame leereffect proberen we te bereiken door jouw professionele ontwikkeling actief te verbinden aan de ontwikkeling van andere actoren binnen de (school)organisatie. We zoeken met de deelnemers naar een leereffect dat zijn uitwerking niet op één, maar op meerdere lagen van de praktijk heeft.

Wij geloven namelijk sterk in de kracht van verbinding en dagen daarom alle professionals uit om hun ontwikkeling te delen binnen hun eigen praktijk. Zo leer je nooit alleen, maar altijd samen.

Visie in praktijk, wat kun je verwachten?

We zorgen voor een duurzame aanpak binnen ons professionaliseringsaanbod door gebruik te maken van effectieve professionaliseringsinterventies (Van Veen et al., 2010).

1. Samen leren van en met professionals
Wij hechten grote waarde aan het professionele gesprek, zodat je kennis en inzichten kunt delen en uitwisselen. Mede door de verschillende perspectieven van anderen ontwikkel je een eigen professionele opinie of overtuiging over onderwijskwaliteit. We leren actief van en met elkaar en stimuleren dit middels actieve, coöperatieve werkvormen die bijdragen aan interactie, discussie en feedback.

2. Passende vakinhoud en vakdidactiek
We vinden het belangrijk dat ons aanbod vakinhoudelijk en vakdidactisch aansluit op de dagelijkse lespraktijk, problemen of wensen van de deelnemers. Zo wordt leren in je eigen praktijk tot stand gebracht, of het nu gaat om thema’s als leiderschap, didactiek of om de nieuwste inzichten omtrent collegiaal leren. Onze adviseurs en opleiders zijn dagelijks ‘in het werkveld’, waardoor we (theoretische) inzichten omtrent vakinhoud en vakdidactiek gemakkelijk kunnen vertalen naar de praktijk.

3. Samenhang met school en landelijk beleid
We zoeken continu de verbinding met schoolbeleid, landelijk beleid en actualiteit. Zo heeft het leren niet alleen effect op de eigen professionele ontwikkeling, maar ook op de ontwikkeling van andere actoren binnen de organisatie.

4. De kritische, onderzoekende houding
Wij geloven dat professioneel handelen vereist dat je goed weet waarom je iets doet, wat je met het onderwijs op je eigen school nastreeft en hoe die aanpak effect heeft op het leren van leerlingen. Het is een manier van ‘doordacht’ denken, doen en laten; een manier die de wisselwerking laat zien tussen theorie en praktijk. Wij stimuleren onderwijsprofessionals om, samen met collega’s en anderen, kritisch nieuwe ontwikkelingen tegen het licht te houden en steeds weer grondig te reflecteren op de vraag of iets wel het juiste is. Zo heeft praktijkonderzoek een centrale plek in onze post-hbo-opleidingen.

5. Duurzaam leren
Alleen het volgen van een korte training is niet voldoende om de ontwikkeling van een persoon of organisatie te verduurzamen. Duurzame gedragsverandering vraagt tijd, ruimte, ondersteuning, oefening, commitment, gesprekken en het delen van ervaringen met anderen. Onze aanpak bestaat dan ook altijd uit een opeenvolging van trainingsdagen en tijd om het geleerde bewust te integreren in de praktijk en zo de gewenste verandering te realiseren.

6. Evidence-informed
We zijn ervan overtuigd dat interventies in ons professionaliseringsaanbod doelgericht moeten zijn, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de deelnemers en het leren van hun leerlingen of collega’s. We onderbouwen de inhoud van ons aanbod met recente, goed onderzochte praktijken en lichten deze toe met krachtige, concrete voorbeelden. We stimuleren de deelnemers om resultaten van onderwijsonderzoek kritisch te bekijken en ze niet klakkeloos over te nemen in de eigen praktijk. Dat wat in de ene context werkt, hoeft niet zo te werken in een andere context.

7. Bewust zijn
Wij geloven dat zelfreflectie een basishouding vormt van een professional en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Jezelf bewust worden van je kwaliteiten, valkuilen en leeropbrengsten is een essentieel onderdeel van een duurzame verandering. Hierdoor krijg je zicht op jouw rol in de organisatie. We hanteren verschillende reflectiemodellen en stellen prikkelende vragen, die je aan het denken zetten.

Wanneer je binnenkort naar een opleiding, training of teambijeenkomst gaat, stel jezelf dan eens de volgende vragen.

 • Wat is mijn leer-, hulp- of ontwikkelvraag? Naar welke inhoud ben ik op zoek? Hoe maakt deze inhoud mijn onderwijs beter?
 • Welke (leer)houding vraagt deze training of opleiding van mij? Hoe ga ik het geleerde inzetten? Wat ga ik hierna anders doen?
 • Hoe verhoudt de training of opleiding zich tot de ontwikkeling van mijn collega’s, mijn team en mijn school? Hoe kan ik hiermee het onderwijs op mijn school versterken?

Onderwijs Maak Je Samen

Zoals je in onze visie kunt lezen, gaan wij graag samen met jou aan de slag om het leren op meerdere lagen in de praktijk een impuls te geven, maar vooral ook om de impact op het leren van leerlingen te vergroten. Dit doen we door kennis niet te claimen, maar juist te delen! Laat je inspireren door ons aanbod, schrijf je in en bedenk op hoe duurzaam leren er voor jou uitziet. Wij horen het graag!

Het team van Onderwijs Maak Je Samen denkt graag met je mee!

Bekijk het professionaliseringsaanbod.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.