leestijd:

Samen aan de slag voor je school en bestuur.

Steeds meer scholen en besturen zoeken naar een vorm van collegiale visitatie binnen de stichting of het samenwerkingsverband. Dit vanuit de behoefte om vorderingen en verbeteringen, met betrekking tot de onderwijsprocessen, de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg in beeld te brengen en ervan te leren. Schoolontwikkeling staat hierbij centraal.

In opdracht van de PO-Raad bieden Maatschap Onderwijs en Onderwijs Maak Je Samen een train de trainer programma aan van zes studiemomenten, die de professional in staat stelt om binnen zijn of haar bestuur een visitatie voor te bereiden, uit te voeren en te begeleiden. Met het volgen van deze training haal je alle kennis in huis om een eigen systematiek van visitatie te ontwikkelen voor jouw organisatie!

Download de flyer voor meer informatie of lees meer over de training op deze pagina.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.