leestijd:

De tijd van toetsen, rapporten en oudergesprekken staat voor de deur. We brengen met behulp van allerlei instrumenten en systemen de ontwikkelingen van de leerlingen in beeld.

In hoeverre neem je (het beeld van) de leerling hierin mee? Welk type gesprek voer je in deze tijd met leerlingen en wat is jouw rol als leraar hierin? Het is zinvol om als school duidelijk te hebben hoe de gesprekkencyclus met leerlingen eruitziet? Deze voorbeeld jaarplanning zou het gesprek hierover op gang kunnen brengen.

Uit Leergesprekken in een notendop.

sluiten