leestijd:

Het begrip ‘woordmuur’ is de laatste jaren erg ingeburgerd in het onderwijs. In veel klassen zien we bij het thematisch werken meestal wel een woordmuur, een muur waarop allerlei themawoorden staan om zo de woordenschat van kinderen te versterken en uit te breiden.

In het leesonderwijs horen we de laatste tijd steeds vaker, dat het herhaald lezen een goede oefening is, zeker voor leeszwakke kinderen. Maar woordrijen lezen is erg saai en men moet nogal een gemotiveerde leerling zijn om steeds maar de eindeloze rijen woorden te oefenen.

Kunnen die twee elementen niet samen? Kun je het saaie oefenen veranderen in een leuke en tevens zinvolle, betekenisvolle activiteit?

Jawel!
Het idee: werken met thematische woordlijsten. Bij elk thema bieden we een woordveld aan in de vorm van een blad vol met woorden. Deze woorden hebben allemaal relatie met een thema. Door met die woorden opdrachten te maken waarbij ze telkens die woorden moeten lezen, krijgt het herhaald lezen en dus oefenen van woorden vorm, maar heeft het voor kinderen vooral ook inhoud. Omdat het oefenen van woorden voor leeszwakke kinderen min of meer moet aansluiten bij hun lees-niveau, hebben we de verschillende moeilijkheden een beetje op niveau geordend. Het voert te ver om bij elk avi-niveau een woordveld te maken. Dat is ook niet nodig, want de context compenseert al een beetje de verschillen in leesmoeilijkheden en bovendien bevordert het herhaald lezen ook een steeds betere woordherkenning van ook de moeilijkere woorden.

Samen met de Susan van der Linden heeft Onderwijs Maak Je Samen dit product ontwikkeld. Onderaan deze pagina kun je een uitgewerkt thema downloaden evenals de inleiding van het product. De complete kopieermap is verkrijgbaar via onze webwinkel.

Om je een idee te geven hoe het product eruit ziet, kun je hieronder enkele voorbeelden downloaden:
– woordlijst niv. 1 + 2

– woordlijst niv. 3 + 3*

– vragen

– inleiding

Gerelateerde artikelen

po
17/01 in actueel

Lezen in het basisonderwijs

sluiten