leestijd:

Download de 10 interventies* om de sfeer in jouw groep te versterken.

Leerkrachten onderkennen vaak zelf de behoefte aan het creëren van meer sfeer. Een goede sfeer in de klas drijft op relaties en warme, opbouwende en respectvolle interacties. Het gaat dan om de relaties tussen kinderen, tussen kinderen en de leerkracht en de relaties met de klas als groep. Een goede sfeer kun je beschouwen als een collectief hoog welbevinden.

Met behulp van onderstaande interventies kun je de sfeer in jouw kleutergroep versterken. Deze interventies zijn gebaseerd op de betrokkenheidsverhogende factoren van Ferre Laevers(2014). Benieuwd naar alle interventies? De +/- 500 interventies zijn te vinden binnen het procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO.

*uit interventiedatabase van kindvolgsysteem Looqin PO.Interventies - Meer sfeer in jouw kleutergroep

 

Eerder gaven we ook tien interventies weer rondom ouderbetrokkenheid. Of zoals hierboven al werd vermeld; bekijk ze allemaal door een proefaccount aan te maken bij Looqin PO.

sluiten