leestijd:

HetGroteVINDINGRIJKboekCoverLRHet Grote Vindingrijkboek is een praktijkgids voor de leerkracht die zijn leerlingen en zichzelf wil verrijken met creatieve denkkracht. Het boek biedt een uniek conceptueel kader, gebaseerd op onderwijs- en ontwikkelingspsychologie, gekoppeld aan praktische opdrachten voor de leerlingen en met doorkijkjes naar de onderwijspraktijk. Het spetterend vormgegeven boek is geschreven en vormgegeven door David van der Kooij, met een voorwoord van prof. dr. Jelle Jolles. Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu

De titel van het boek verwijst naar de website Vindingrijk waar David de afgelopen jaren een rijke hoeveelheid aan lesideeën en achtergronden met betrekking tot creatief denken en creatieve ontwikkeling heeft gedeeld. Naast hoogtepunten als ‘De boom der nieuwsgierigheid ‘ en ’Ode aan de kennis‘ bevat het boek veel nieuw materiaal.

Ruggengraat

De ruggengraat van het boek wordt gevormd door ‘Creativiteit kun je leren ‘: een vijftal hoofdstukken waarin de psychologische en pedagogische uitgangspunten voor creatieve ontwikkeling worden benoemd en uitgewerkt in een caleidoscoop van anekdotes, weetjes en praktische handvatten. Met prikkelende vraagstukken houdt David de lezer en zichzelf een spiegel voor.

Lesideeën

Ieder hoofdstuk wordt gevolgd door drie lesideeën, die illustratief zijn voor de respectievelijke pedagogische uitgangspunten voor een creatief onderwijsklimaat: nieuwsgierigheid, verbinding, avontuur en betrokkenheid zijn daarbij de sleutelwoorden. Hiermee kunnen zowel leerling als leerkracht ervaring opdoen met de kracht van creatief denken en hoe die als hefboom gebruikt kan worden voor motivatie en leerprestaties.

Meten is weten?

In een aantal korte essays gaat David in op de zin en onzin over het meten van creativiteit en komt tot de paradoxale en in dit boek gedurfde conclusie dat creatief denken misschien wel helemaal niet bestaat.

Hooggeacht publiek!

Met voorbeelden van projecten uit eigen koker wil David leerkrachten inspireren om ‘creatief initiatief’ te nemen in hun dagelijkse werk. Hij neemt ons onder andere mee naar het eiland Kiem, het Lijnenlaboratorium en geeft ons kijkje in het veelbelovende Ideeëntoestel.

Het is gewoon… leuk!

Het boek wordt ingeluid met een voorwoord van Jelle Jolles (Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Centrum Brein & Leren). Hij deelt met David de visie dat creativiteit gebaseerd is op cognitieve processen die ontwikkelt kunnen worden om creatief te zijn in alle domeinen en niet alleen in die van kunst en cultuur.

Uit het voorwoord: Creativiteit gaat over zoveel méér dan knutselen, kunst en cultuur. Het gaat over verbeelden en nieuwsgierigheid; over inspiratie en talent. Het gaat ook over spelen: over spelen met ideeën, spelen met mogelijkheden en met de vraag ‘Wat… als?’. Het gaat over de ontwikkeling van ons denken en over het verleggen van grenzen. En het gaat ook over lol: nieuwe prikkels en het vinden van nieuwe verbanden zijn gewoon leuk en heel bevredigend. Zo ga ik ervan uit dat heel veel lezers dit nieuwe boek van David van der Kooij niet alleen handig en inspirerend vinden om te gebruiken in hun contact met kinderen en jeugdigen, maar dat het ook grenzen verleggend is en… ‘gewoon, leuk’! (Jelle Jolles)

Het Grote Vindingrijkboek
ISBN: 978 94 619 3873 2
Auteur: David van der Kooij
Omvang: 106 pagina’s
Druk: 1e druk 2013
Verkrijgbaar bij: Leuker.nu

sluiten