Algemene voorwaarden OMJS academie

Op alle inschrijvingen en offertes (maatwerk of incompany) voor trainingen en opleidingen bij Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) zijn de algemene voorwaarde zoals hieronder van toepassing.

Inschrijving

Je schrijft je in voor een training of opleiding via een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst en beschikbaarheid van plaatsen.

Bevestiging

Direct na aanmelding ontvang je een automatische bevestiging per e-mail. Uiterlijk drie weken voor de startdatum van het professionaliseringstraject ontvang je een uitnodiging van de docent/adviseur/trainer met informatie over de locatie en tijden.

Betaling

De hoogte van het training- of opleidingsgeld is te vinden op de website en staat vermeld in de bevestiging die je per e-mail hebt ontvangen. De factuur voor het verschuldigde bedrag van de opleiding of de offerte wordt bij aanvang van het professionaliseringstraject digitaal naar het ingevulde factuuradres gestuurd. Dit bedrag dient te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Bij opleidingen kan het factuurbedrag in twee delen worden gefactureerd.

Annulering of tussentijdse beëindiging

De deelnemer kan een gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen via academie@onderwijsmaakjesamen.nl. OMJS stuurt je een bevestiging per mail; hierbij wordt rekening gehouden met een vastgelegde startdatum en bedenktijd (14 dagen).

Resterende kosten bij annulering: 

OMJS academie – alle professionaliseringsactiviteiten (m.u.v. studiereizen):

Geldt voor alle activiteiten :
Annuleren tot 4 weken voor aanvang startdatum Geen kosten aan verbonden*
Annuleren vanaf 4 weken voor aanvang startdatum 10% van het verschuldigde bedrag
Tussentijdse beëindiging: tussen startdatum en 4 weken na aanvang 25% van het verschuldigde bedrag
Tussentijdse beëindiging: 4 weken na aanvang of later 100% van het verschuldigde bedrag

*Indien er kosten gemaakt zijn zoals een intakegesprek en assessment, dan worden deze in rekeningebracht bij de deelnemer. 

OMJS academie – studiereizen:

Op basis van eigen vervoer Annuleren tot 4 weken voor aanvang startdatum zijn er geen kosten aan verbonden. Korter dan 4 weken worden er kosten in rekening gebracht voor boeking en administratie. 
Op basis van georganiseerd vervoer  Annuleren tot 12 weken voor aanvang startdatum zijn er geen kosten aan verbonden. Korter dan 12 weken worden er kosten in rekening gebracht voor boeking en administratie. 

Programmawijziging 

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt OMJS het recht om de training, opleiding of offertetraject later te starten of te annuleren. OMJS zal hierover tijdig informeren en in overleg gaan met de deelnemers en opdrachtgever. 

Studievertraging 

Bij vertraging kan een individueel studiecontract opgesteld worden in samenspraak met de docent. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.  

Certificering/diplomering 

Bij deelname aan een training met een omvang van meer dan 12 contacturen, ontvang je een certificaat van OMJS. Bij minder dan 12 contacturen ontvang je een bewijs van deelname. Alle activiteiten OMJS zijn gevalideerd bij het lerarenportfolio.nlDe post-hbo-opleidingen zijn geregistreerd bij Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). De schoolleidersopleidingen en herregistratiemodules voor schoolleiders zijn formeel geaccrediteerd en geregistreerd bij het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). 

Kwaliteit 

Van OMJS kun je een kwalitatief sterk en actueel aanbod verwachten dat in samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld en adviescommissie tot stand is gekomen. Wij houden ons aan de kaders voor toetsing en registratie van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). 

Auteursrecht  

OMJS is rechthebbende op het auteursrecht van het gebruikte materiaal in het professionaliseringstraject.  

AVG 

OMJS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal deze niet zonder toestemming van de deelnemer aan derden verstrekken of voor andere doeleinden inzetten. 

OMJS academie – KLIJFLab:

  • De unieke code die je ontvangt na het kopen van een ticket is geen toegangsbewijs. Je dient de code vanaf 31 augustus 2021 in te plannen voor een bezoek.
  • Het ticket met unieke code is eenmalig te gebruiken voor het boeken van een KLIJFlab dag (dit is mogelijk vanaf 31 augustus 2021, voor het inplannen van een bezoek vanaf november 2021).
  • Na het kopen van een ticket (unieke code) ontvang je een factuur (betaling binnen 14 dagen).
  • Er is geen restitutie mogelijk (tickets zijn niet inwisselbaar).
  • De unieke codes zijn niet gepersonaliseerd. Pas bij het boeken van je bezoek zijn de toegangsbewijzen gepersonaliseerd.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.