Algemene voorwaarden

Op alle aanvragen, offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene dienstverleningsvoorwaarden van Onderwijs Maak Je Samen Advies & Training BV van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Brabant onder nummer: 17235748.

Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

De consument kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet de consument hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. De consument moet betalen:

OMJS academie – opleidingen

Geldt voor alle opleidingen:
Annuleren tot 4 weken voor aanvang startdatum Geen kosten aan verbonden*
Annuleren vanaf 4 weken voor aanvang startdatum 10% van de overeengekomen prijs
Tussentijdse beëindiging: tussen startdatum en 4 weken na aanvang 25% van de overeengekomen prijs
Tussentijdse beëindiging: 4 weken na aanvang of later 100% van de overeengekomen prijs

* zijn er al kosten gemaakt voor de schoolleidersopleiding (zoals intake- en assessment), dan worden deze in rekening gebracht.

OMJS academie – studiereizen

Leuven Annuleren tot 4 weken voor aanvang startdatum zijn er geen kosten aan verbonden. Korter van te voren worden er kosten in rekening gebracht.
Londen Annuleren tot 12 weken voor aanvang startdatum zijn er geen kosten aan verbonden. Korter van te voren worden er kosten in rekening gebracht.
Zuid-Afrika Annuleren tot 12 weken voor aanvang startdatum zijn er geen kosten aan verbonden. Korter van te voren worden er kosten in rekening gebracht.
Finland Annuleren tot 12 weken voor aanvang startdatum zijn er geen kosten aan verbonden. Korter van te voren worden er kosten in rekening gebracht.

 

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.