Coöperatief leren

po

Alle leerlingen activeren tijdens spelling

woensdag 16 september 2020 |

Alle leerlingen activeren tijdens de les verhoogt de betrokkenheid en maakt dat leerlingen, gericht op het lesdoel, tot leren komen. Coöperatieve werkvormen inzetten bij spelling zorgt ervoor dat het spelling-/klankbewustzijn bij leerlingen geactiveerd ...

po/vo

Groepsvorming na een tijd van thuisisolatie

donderdag 07 mei 2020 |

Na een lange periode van thuiszitten en afstandsonderwijs (langer dan een zomervakantie), komen de kinderen eindelijk weer naar school. Met afstandsonderwijs zijn de kinderen aan school en de juf of meester verbonden gebleven. Maar hoe zit het met het ...

po

Een cultuur van samenwerking: leren in interactie

donderdag 05 oktober 2017 |

Steun, vriendschap en samenwerking met andere leerlingen heeft een positieve impact op het schools welbevinden van leerlingen. Als leerlingen vaak kunnen samenwerken met medeleerlingen kunnen ze energie putten uit de gedrevenheid, de ondersteuning en het ...

po

Coöperatief leren – gratis download & praktische training

maandag 24 oktober 2016 | en

Kenmerkend voor coöperatief leren in de klas, is de noodzaak voor de leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. Hiertoe wordt de klas ingedeeld in kleine heterogene groepen. Leerlingen in deze coöperatieve leergroepen ...

po

5 minuten coöperatief

maandag 30 november 2015 |

Coöperatief leren betekent dat leerlingen actief en betrokken samenwerken. Wie werkt met Coöperatieve Leerstrategieën, geeft zijn onderwijs zodanig vorm dat elke leerling meedoet en dat iedereen tot zijn recht komt. Om dat te bereiken zijn er ...

po

DenkBeelden: de kracht van visueel leren in de onderwijspraktijk

maandag 26 mei 2014 |

Leerlingen groeien op in een kennissamenleving die zich razendsnel ontwikkelt door de impact van technologie en de explosie van online informatie. Dit vraagt andere vaardigheden van leerlingen, zoals samenwerken, sociale vaardigheden, denkvaardigheden en ...

po

Coöperatief leren; Simon Veenman

maandag 21 september 2009 |

1. Inleiding Samenwerkend of coöperatief leren (CL) staat momenteel sterk in de belangstelling. Het onderwerp scoort hoog op de onderwijspolitieke agenda. Zo beveelt de Stuurgroep Evaluatie Weer-Samen-Naar-School (Peschar & Meijer, 1997) ...

Stel je vraag aan

sluiten