Downloads

po

Peer-evaluatie bij samenwerkend leren

donderdag 13 juni 2019 |

Samenwerken vraagt om actieve participatie van leerlingen. Ze moeten zowel oog hebben voor hun eigen rol en bijdrage als voor anderen en het groepsproces. Steeds vaker wordt daarom peer-evaluatie ingezet als middel tijdens samenwerkend leren. Bij een ...

po/vo

Modellen in de spotlights

vrijdag 10 mei 2019 | en

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 1. “KWALITEIT IN HET ONDERWIJS IS VOOR MIJ...” ‘Kwaliteit’ is niet alleen de goede dingen doen (de kwantitatieve, meetbare kwaliteit), maar vooral ook de dingen goed doen (de kwalitatieve, ...

po

Leerlingen van nu zijn wereldburgers van de toekomst

donderdag 09 mei 2019 | en

Ontwikkel mondiale competenties met Deep Learning De maatschappij en onze leefwereld kennen steeds minder grenzen en geografische afstanden. Leerlingen van nu zien zich en gedragen zich dan ook meer en meer als deel van een mondiale maatschappij, als ...

po/vo

Nog een keer…

vrijdag 05 april 2019 |

BEELD&BOX gaat in herdruk. Deze tool bevat honderd beeldkaarten die tijdens elk proces ingezet kunnen worden als metafoor voor een situatie, gevoel, behoefte of voorstel. BEELD&BOX brengt in elke situatie ruimte voor gesprek.  De nieuwe ...

po/vo

Posters formatief evalueren & summatief evalueren

woensdag 03 april 2019 |

Evalueren en toetsen kan op veel manieren. In de zoektocht naar minder summatief en meer formatief toetsen helpt het om de verschillen in vorm, doel en gebruik te duiden. Deze beide prikkelende posters bieden daarin houvast. Hang ze op en laat de ...

po

Productwaarschuwing: Boekie de boekenverslinder

maandag 01 april 2019 |

Productwaarschuwing Uit reacties van klanten is gebleken dat Boekie de boekenverslinder geleid heeft tot angsten bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het met aandacht ontworpen product, in de vorm van een monstertje, blijkt te angstaanjagend voor ...

po

Extra papier voor op het toilet…

vrijdag 08 maart 2019 |

Maak het toiletbezoek voor leerlingen naast praktisch ook leerzaam! Wij hebben twee posters voor op het toilet ontwikkeld: Download gratis de prikkelende poster Als je de klas niet leuker maakt dan de wc, moet je wel afspreken, wie wanneer ...

po/vo

Gratis download: groepsvorming activiteiten

donderdag 07 maart 2019 |

Aan het begin van het schooljaar ben je als leraar gefocust op het groepsvormingsproces. Je wilt een prettig groepsklimaat creëren en een goede relatie opbouwen met en tussen leerlingen. Juist omdat het effect van een pedagogisch klimaat zo groot is, is het ...

po

Infographic OMJS interim

woensdag 06 maart 2019 |

Alle eerste informatie over OMJS interim wordt samengevat op één A3 in deze infographic. Werkend vanuit een aantal sleutelmodellen vanuit de leiderschapsreeks, staat het Coherentie-raamwerk van Michael Fullan centraal in de aanpak en analyse van de ...

po/vo

Evaluatieposter

woensdag 13 februari 2019 |

Eén van de gesprekken die je met leerlingen kunt voeren is een evaluatiegesprek. Het is een gesprek om het leerproces en de gestelde doelen te evalueren. Dit wordt in Leergesprekken in een notendop verder toegelicht. Een van de tools die daarbij kan helpen ...

Stel je vraag aan

sluiten