Formatief evalueren

vo

Een matrix van feedback om van te leren

donderdag 13 juni 2019 |

Creëer met deze download een formatieve mindset; om de diepgang van de feedback en het leren te duiden. Download matrix. Feedup Feedup is een belangrijk start van formatief handelen: zonder helder doel en succescriteria heeft feedback minder ...

po

Peer-evaluatie bij samenwerkend leren

donderdag 13 juni 2019 |

Samenwerken vraagt om actieve participatie van leerlingen. Ze moeten zowel oog hebben voor hun eigen rol en bijdrage als voor anderen en het groepsproces. Steeds vaker wordt daarom peer-evaluatie ingezet als middel tijdens samenwerkend leren. Bij een ...

po/vo

Posters formatief evalueren & summatief evalueren

woensdag 03 april 2019 |

Evalueren en toetsen kan op veel manieren. In de zoektocht naar minder summatief en meer formatief toetsen helpt het om de verschillen in vorm, doel en gebruik te duiden. Deze beide prikkelende posters bieden daarin houvast. Hang ze op en laat de ...

po/vo

Evaluatieposter

woensdag 13 februari 2019 |

Eén van de gesprekken die je met leerlingen kunt voeren is een evaluatiegesprek. Het is een gesprek om het leerproces en de gestelde doelen te evalueren. Dit wordt in Leergesprekken in een notendop verder toegelicht. Een van de tools die daarbij kan helpen ...

Leren en toetsen

maandag 08 oktober 2018 |

Toetsen spelen een cruciale rol in het leren van leerlingen. Mits op de juiste manier ingezet, kunnen toetsen bijdragen aan effectievere inzet van de tijd van de leraren tijdens de les (Carless e.a., 2011). Daarnaast kan het juiste gebruik van toetsing ...

po/vo

Goede feedback geven, hoe doe je dat?

donderdag 12 april 2018 |

Uit vele onderzoeken (o.a. Hattie 1999, 2009) blijkt dat feedback geven een erg krachtig middel is in leerprocessen van mensen. De manier waarop je feedback geeft, bepaalt echter wel de grootte van dit effect. Onderwijs Maak Je Samen heeft poster een ...

Formatieve cultuur; denken en handelen vanuit doelen

woensdag 06 september 2017 |

Op veel bijeenkomsten over formatief toetsen komt de vraag naar voren: is ‘formatief toetsen’ wel de juiste terminologie om het didactisch model te duiden? De term toetsen kan ons op het verkeerde been zetten dat het formatieve proces slechts plaatsvindt ...

Poster: Tips bij formatief werken

maandag 06 maart 2017 |

In februari verscheen in de 5 minuten-reeks de uitgave 5 minuten formatief: 40 werkvormen die ingezet kunnen worden om te werken aan een meer formatieve cultuur in de school. De werkvormen zijn gerubriceerd volgens de vijf strategieën van formatieve ...

vo

Voortdurende formatieve evaluatie

maandag 24 oktober 2016 |

Hoe geef je formatieve evaluatie vorm in je les? Veel van de toetsen die nu worden gedaan in het voortgezet onderwijs zijn summatief van aard: leerlingen krijgen een cijfer of een beoordeling, maar er is geen vervolg op. Het is een slagboom en we leren er ...

vo

Formatief toetsen werkvorm 5: Ambassadeur

vrijdag 23 september 2016 |

In ons vorige artikel spreken we over formatief toetsen; een term die steeds vaker opduikt in het VO. Uitgaande van de vijf strategieën van Dylan Wiliam behandelen we enkele voorbeelden van makkelijk in te zetten werkvormen. Elke maand, vijf maanden lang, ...

Stel je vraag aan

sluiten