Formatief evalueren

Poster: Tips bij formatief werken

maandag 06 maart 2017 |

In februari verscheen in de 5 minuten-reeks de uitgave 5 minuten formatief: 40 werkvormen die ingezet kunnen worden om te werken aan een meer formatieve cultuur in de school. De werkvormen zijn gerubriceerd volgens de vijf strategieën van formatieve ...

vo

Voortdurende formatieve evaluatie

maandag 24 oktober 2016 |

Hoe geef je formatieve evaluatie vorm in je les? Veel van de toetsen die nu worden gedaan in het voortgezet onderwijs zijn summatief van aard: leerlingen krijgen een cijfer of een beoordeling, maar er is geen vervolg op. Het is een slagboom en we leren er ...

vo

Formatief toetsen werkvorm 5: Ambassadeur

vrijdag 23 september 2016 |

In ons vorige artikel spreken we over formatief toetsen; een term die steeds vaker opduikt in het VO. Uitgaande van de vijf strategieën van Dylan Wiliam behandelen we enkele voorbeelden van makkelijk in te zetten werkvormen. Elke maand, vijf maanden lang, ...

vo

Formatief toetsen werkvorm 4: foutenclassificatie

maandag 27 juni 2016 |

In ons vorige artikel spreken we over formatief toetsen; een term die steeds vaker opduikt in het VO. Uitgaande van de vijf strategieën van Dylan Wiliam behandelen we enkele voorbeelden van makkelijk in te zetten werkvormen. Elke maand, vijf maanden lang, ...

vo

Formatief toetsen werkvorm 3: drie vragen

vrijdag 20 mei 2016 |

In ons vorige artikel spreken we over formatief toetsen; een term die steeds vaker opduikt in het VO. Uitgaande van de vijf strategieën van Dylan Wiliam behandelen we enkele voorbeelden van makkelijk in te zetten werkvormen. Elke maand, vijf maanden lang, ...

vo

Formatief toetsen werkvorm 2: Mini whiteboards

vrijdag 20 mei 2016 |

In ons vorige artikel spreken we over formatief toetsen; een term die steeds vaker opduikt in het VO. Uitgaande van de vijf strategieën van Dylan Wiliam behandelen we enkele voorbeelden van makkelijk in te zetten werkvormen. Elke maand, vijf maanden lang, ...

vo

Formatief toetsen werkvorm 1: Op volgorde leggen

vrijdag 20 mei 2016 |

In ons vorige artikel spreken we over formatief toetsen; een term die steeds vaker opduikt in het VO. Uitgaande van de vijf strategieën van Dylan Wiliam behandelen we enkele voorbeelden van makkelijk in te zetten werkvormen. Elke maand, vijf maanden lang, ...

vo

Kijk vooruit! Het ‘wat’ en het ‘waarom’ van formatief toetsen

maandag 18 april 2016 |

Steeds vaker duikt de term formatief toetsen op in het VO. Wat is het? Waarom staat het nu zo in de belangstelling? En wat is de relatie met de Digitale Tussentijdse Toets? In het voortgezet onderwijs worden veel overhoringen en toetsen voor een cijfer ...

sluiten