Gepersonaliseerd leren

po/vo

Vakantieleesvoer top 10

maandag 10 juni 2019 |

Je gaat op reis en neemt mee.... een boek natuurlijk! Nu heb je er eindelijk weer eens de tijd voor. Wil je het onderwijs niet loslaten ín de vakantie? Wij sommen tien interessante onderwijsliteratuur van OMJS voor je op: 1. The Dutch Way Alles ...

15d27f32a1

Studiereis Helsinki, Finland – video

dinsdag 26 juni 2018 |

Je professionaliteit wordt verrijkt met elke blik over de grens. Internationale ervaringen kunnen je enerzijds bevestigen in wat je doet en inzichten bieden over je eigen context. Anderzijds kan het enorm inspireren om te zien hoe collega’s in andere ...

po/vo

Terugblik studiereis Londen 2018: onderwijsinspiratie voor primair en voortgezet onderwijs

donderdag 15 februari 2018 | en

Zesenveertig leraren en schoolleiders uit zowel het primair- als het voortgezet onderwijs hebben samen in januari 2018 een inspirerende studiereis naar Londen gemaakt. Een studiereis waarin ‘gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT’ het ...

po/vo

Betekenis geven aan gepersonaliseerd leren?

woensdag 14 juni 2017 |

  Gepersonaliseerd leren is een begrip dat meerdere betekenissen kent en waarvoor geen standaard blauwdruk mogelijk is. Daarmee is gepersonaliseerd leren een complex begrip en wordt pas betekenisvol wanneer de school er zelf invulling, inhoud en ...

po

Onze focus op toekomstgericht onderwijs

vrijdag 23 september 2016 | en

Onderwijs Maak Je Samen geeft richting aan toekomstgericht onderwijs met het OMJS model 21e eeuwse vaardigheden. We nemen waar dat veel scholen voor primair en voortgezet onderwijs expliciet inhoudelijke accenten leggen op de 21e eeuwse vaardigheden. Hieruit ...

Ruimte voor maatwerk vraagt om ruimte voor leraren

maandag 23 mei 2016 |

Het voortgezet onderwijs heeft te maken met een veranderende en veeleisende omgeving. In het sectorakkoord VO wordt het belang onderstreept dat een kloof moet worden voorkomen tussen het voortgezet onderwijs en de wereld van straks. Dat vraagt  van ...

po

Leren in de 21e eeuw: van een visie op onderwijs naar een visie op leren

maandag 25 januari 2016 |

Daar waar de visie van een school ooit volstond met het antwoord op de vraag: Hoe verzorgen wij onderwijs? Zien we scholen nu vooral zichzelf de vragen stellen: Hoe leren onze leerlingen? En: Hoe leren wij als professionals? Thema’s als gepersonaliseerd ...

Onderwijs voor een ondernemende generatie.

vrijdag 20 juni 2014 |

Weet u waarom China nooit een Steve Jobs voort zal brengen? Waarom we wereldwijd gestandaardiseerde curricula en toetsen gebruiken? Waarom we de grenzen van het effectiviteitsperk naderen? Wat de ontbrekende schakel in het hedendaags onderwijs is? En waarom ...

Stel je vraag aan

sluiten