ICT

po

Eén kindvolgsysteem in een speelleercentrum? De Wijde Wereld in Uden laat het zien!

maandag 18 januari 2021 |

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 5. Tekst: Annelies van der Woude Vanuit de behoefte om gerichter naar de ontwikkeling van kinderen te kunnen kijken, startte speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden in 2018-2019 een gedegen zoektocht naar ...

OMJS Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2016

maandag 23 mei 2016 |

Technologie, media en ICT vragen van een bestuur een heldere visie en toekomstbestendige -vooral flexibele- beleidsambities. Op het niveau van de scholengroep en van de aangesloten scholen. Een actuele visie samen met ambities die jaarlijks worden herzien en ...

po/vo

Het debat over mediawijsheid

donderdag 19 november 2015 |

De school raakt steeds nauwer verbonden met ICT en verschillende soorten media. De medeverantwoordelijkheid voor de mediaopvoeding van kinderen is onontkoombaar geworden voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Een mediawijze leerling kan op ...

po/vo

Cyberpesten; Hoe ga je ermee om als leerkracht?

donderdag 24 september 2015 |

Vorige week hebben veel scholen in Nederland aandacht geschonken aan het onderwerp pesten. Het was namelijk de ‘Week Tegen Pesten’ (21 t/m 25 september 2015). Tijdens deze week is er extra aandacht besteed aan het onderwerp. Zo werden er verschillende ...

po

Acadin voor talenten in jouw klas!

donderdag 24 september 2015 |

Onderwijs Maak Je Samen heeft samen met tien andere onderwijsadviesbureaus, onder de vlag van EDventure, het onderhoud en de ontwikkeling van Acadin (de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen) overgenomen van SLO en Kennisnet. Acadin helpt leraren ...

Pinterest: Hét nieuwe sociale medium voor in jouw groep

woensdag 12 augustus 2015 |

NOOT: In de voorwaarden van Pinterest staat dat het medium pas gebruikt mag worden vanaf 13 jaar. Toch zijn er veel leraren die Pinterest (voor eigen risico) gebruiken in de klas, vanwege de interessante mogelijkheden in het onderwijs. Hopelijk komt Pinterest ...

po

Pluspunt gaat digitaal!

maandag 29 juni 2015 |

Adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd om scholen te begeleiden met de invoering van Pluspunt Digitaal. Dit is de digitale variant Pluspunt (3). Speelse en gevarieerde oefeningen en een duidelijke stapsgewijze opbouw zorgen ervoor dat ...

Bestuursbeleids- en projectplan Onderwijs & ICT

vrijdag 22 mei 2015 |

Het OMJS Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT is specifiek ontwikkeld voor besturen primair onderwijs. De planaanpak sluit naadloos aan op de sectorambities in het ‘Bestuursakkoord voor de sector primair Onderwijs (2020)’. In het bestuursakkoord ...

Integraal: grip op kwaliteit

vrijdag 09 januari 2015 |

Met Integraal realiseert de school een systeem voor kwaliteitszorg waarin schoolanalyse, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling logisch met elkaar verbonden zijn. Het is geheel geïntegreerd in ParnasSys, zodat leeropbrengsten en procesopbrengsten ...

po/vo

Boekrecensie Stratosphere

maandag 16 december 2013 |

Leer hoe te leren! Dat is waar Michael Fullan continu op hamert, ”omdat de evoluerende wereld voortdurend verandert en ongrijpbaar is.” Fullan stelt dat het samengaan van pedagogiek, technologie en veranderkunde het leren en het onderwijs tot ...

Stel je vraag aan

sluiten