Onderwijs 21e eeuw

po/vo

KLIJFlab koppelt neuropsychologie aan leren en ervaren in de onderwijspraktijk

vrijdag 23 april 2021 |

Uit OMJS magazine editie 6 (april 2021) Tekst: Annelies van der Woude Onderwijsprofessionals die nieuwsgierig zijn naar de werking van de hersenen en de manier waarop kinderen optimaal leren, kunnen vanaf komend schooljaar terecht in het KLIJFlab bij ...

po

“Het personeelstekort zet aan tot omdenken”

vrijdag 12 juni 2020 |

Dit artikel komt uit: OMJS magazine – editie 4 Tekst: Annelies van der Woude Rondetafelgesprek bij OMJS Over kansen en mogelijkheden in roerige tijden: "Het personeelstekort zet aan tot omdenken" Klassen die naar huis worden gestuurd, stakend ...

po

Voortgangsgesprekken met de leerling

vrijdag 17 januari 2020 |

De tijd van toetsen, rapporten en oudergesprekken staat voor de deur. We brengen met behulp van allerlei instrumenten en systemen de ontwikkelingen van de leerlingen in beeld. In hoeverre neem je (het beeld van) de leerling hierin mee? Welk type gesprek ...

po

Onderwijs herontwerpen voor de jeugd van tegenwoordig

donderdag 05 september 2019 |

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 2. Tekst: Marion van Weeren-Braaksma Scholen willen leerlingen in staat stellen zich staande te houden in de wereld van vandaag en die van morgen. Daarvoor is het nodig om de ...

“Scholen brengen de basis op orde”

donderdag 13 juni 2019 |

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 2. Tekst: Sanne Voorzee “Het gaat om versimpeling. En dat betekent in dit geval niet naïef, maar juist efficiënter werken. En dat doe je nu eenmaal samen met je collega’s, met het hele team binnen ...

po

Leerlingen van nu zijn wereldburgers van de toekomst

donderdag 09 mei 2019 | en

Ontwikkel mondiale competenties met Deep Learning De maatschappij en onze leefwereld kennen steeds minder grenzen en geografische afstanden. Leerlingen van nu zien zich en gedragen zich dan ook meer en meer als deel van een mondiale maatschappij, als ...

Omgevingsbewust door onderwijstrends

vrijdag 05 oktober 2018 |

Hoe verwerf en behoud je als schoolleider, specialist of kartrekker het overzicht op alle toekomstige ontwikkelingen en te verwachten innovaties in leren, onderwijs en de maatschappij? In deze bijdrage wordt aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk ...

vo

Zoveel scholen, zoveel ontwikkelingen

donderdag 21 juni 2018 |

Vanuit het hele land is belangstelling voor de initiatieven van de Schoolleiders voor de Toekomst. Het maakt zichtbaar op hoeveel plekken scholen met vergelijkbare ontwikkelen veranderthema’s bezig zijn. Adriënne de Kock (Effent), Sebastian Blanck (UniC) ...

po

Zelfregulerend leren stimuleren bij leerlingen

woensdag 06 september 2017 | en

Leerlingen nemen initiatief, maken zelf plannen, zijn eigenaar van hun leerproces, hebben aandacht en zijn doelgericht. Allemaal wensen van leraren, die aansluiten bij het begrip zelfregulerend leren. Wat houdt het eigenlijk in en hoe kun je zelfregulatie ...

po

Onze focus op toekomstgericht onderwijs

vrijdag 23 september 2016 | en

Onderwijs Maak Je Samen geeft richting aan toekomstgericht onderwijs met het OMJS model 21e eeuwse vaardigheden. We nemen waar dat veel scholen voor primair en voortgezet onderwijs expliciet inhoudelijke accenten leggen op de 21e eeuwse vaardigheden. Hieruit ...

Stel je vraag aan

sluiten