Onderwijs 21e eeuw

po/vo

Download werkblad over vaardigheden 21e eeuw

vrijdag 23 september 2016 | en

De vaardigheden van de 21e eeuw zijn geen nieuwe vaardigheden, maar vaardigheden die de focus verdienen in ons onderwijsaanbod. De basis en voorbereidingen die het onderwijs biedt, dienen gericht te zijn op de vaardigheden die kinderen nodig hebben om ...

po

Talkshow… als inspiratie voor het schoolplan

maandag 18 april 2016 |

Bij het maken van een nieuw schoolplan wilde de Trudoschool uit Stiphout breed inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en daarin de betrokkenheid van ouders aanspreken. Daarom organiseerde de school op dinsdag 2 februari een Talkshow ‘Toekomst van ...

Talkshow… als inspiratie voor het schoolplan

dinsdag 29 maart 2016 |

Bij het maken van een nieuw schoolplan wilde de Trudoschool uit Stiphout breed inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en daarin de betrokkenheid van ouders aanspreken. Daarom organiseerde de school op dinsdag 2 februari een Talkshow ‘Toekomst van ...

po

Leren in de 21e eeuw: van een visie op onderwijs naar een visie op leren

maandag 25 januari 2016 |

Daar waar de visie van een school ooit volstond met het antwoord op de vraag: Hoe verzorgen wij onderwijs? Zien we scholen nu vooral zichzelf de vragen stellen: Hoe leren onze leerlingen? En: Hoe leren wij als professionals? Thema’s als gepersonaliseerd ...

Download poster O21 model

maandag 18 januari 2016 |

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. Wat leert een leerling tegenwoordig op school en is dat de juiste voorbereiding op de toekomst? Ze hebben kennis en vaardigheden nodig om actief deel te kunnen nemen ...

po/vo

Het debat over mediawijsheid

donderdag 19 november 2015 |

De school raakt steeds nauwer verbonden met ICT en verschillende soorten media. De medeverantwoordelijkheid voor de mediaopvoeding van kinderen is onontkoombaar geworden voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Een mediawijze leerling kan op ...

De maatschappij verandert. Verandert jouw onderwijspraktijk mee?

donderdag 24 september 2015 |

De jeugd van nu snakt er naar: ze willen toegerust worden met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze nieuwe maatschappij. Technologische ontwikkelingen gaan snel en de hoeveelheid beschikbare informatie ...

Vernieuwd: O21-spel…van discussie tot visie

maandag 24 augustus 2015 |

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van ...

Stel je vraag aan

sluiten