Rekenen/wiskunde

po

Rekenen in de vakantie? Speel een spelletje!

maandag 06 juli 2020 | en

De vakantie staat voor de deur. Iedereen heeft hard gewerkt de afgelopen weken en met elkaar nagedacht over hoe leerlingen hebben kunnen leren in de tijd van afstandsonderwijs. Op sommige plaatsen wordt gesproken over achterstanden en anderen ...

po/vo

Yes we mogen weer, maar HOE?

donderdag 07 mei 2020 | en

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over wat deze lockdown voor gevolgen heeft voor de kinderen en het onderwijs. Vooral het oplopen van achterstanden in het lesprogramma en grote kansenongelijkheid kwamen veelvuldig langs. Maar ja, als je ...

po

Betekenisvol rekenen, gericht op begripsvorming voor alle leerlingen

donderdag 07 mei 2020 | en

Laten we na deze weken van afstandsonderwijs vooral kijken naar wat er wel lukt, vanuit een positieve mindset. Niet door te toetsen, maar door in gesprek te zijn en op een andere manier naar je lesstof en aanbod te kijken.   We ...

po

Geld nodig…

donderdag 12 maart 2020 | en

Voor kinderen begint rekenen met begripsvorming. Waar zien kinderen rekenen, wat herkennen kinderen? Geld is nog steeds een betekenisvolle context, omdat hetgeen ze gaan leren aansluit op hun kennis en belevingswereld.    Reken- en ...

po

Extra papier voor op het toilet…

vrijdag 08 maart 2019 |

Maak het toiletbezoek voor leerlingen naast praktisch ook leerzaam! Wij hebben twee posters voor op het toilet ontwikkeld: Download gratis de prikkelende poster Als je de klas niet leuker maakt dan de wc, moet je wel afspreken, wie wanneer ...

po

De NOT voor de nieuwste reken-en wiskunde methoden? Ja of nee?!

vrijdag 11 januari 2019 |

Van 22 t/m 26 januari 2019 is de NOT er weer. Voor veel leraren dé manier om op de hoogte te zijn en worden gebracht van alle nieuwe trends en ontwikkelingen. Ook voor reken- en wiskunde zijn de uitgeverijen zo ver om te vertellen en te laten zien hoe ...

po/vo

Kwaliteitskaarten van School aan Zet

dinsdag 11 december 2018 |

Het programma School aan Zet heeft de afgelopen jaren bijna vierduizend scholen in het primair onderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs ondersteund bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en ...

Al springend leer je beter rekenen

woensdag 18 november 2015 |

Leerlingen in het basisonderwijs zitten bijna de hele dag stil. Zou het niet mooi zijn dat zij tijdens de les bewegen en daarmee ook hun schoolprestaties verbeteren? Als Onderwijs Maak Je Samen onderschrijven wij al lange tijd dat bewegen tijdens de ...

po/vo

Rekenen op de brug tussen sectoren (PO-VO)

vrijdag 23 oktober 2015 |

Voor alle scholen, primair-, voortgezet- als middelbaarberoepsonderwijs, geldt dat zij sinds 1 augustus 2010 verplicht zijn de referentieniveaus rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Deze referentieniveaus zijn ontwikkeld in opdracht van ...

po

Probleem oplossen: verder puzzelen met domino’s in de rekenles

vrijdag 22 mei 2015 |

In onze nieuwsbrief van maart schreef ik een artikel over probleemoplossen met dominostenen. De laatste uitdaging waarmee ik het artikel eindigde, was het probleem om een set reguliere dominostenen te rangschikken over een raster van 8 x 7 eenheden. En dan ...

Stel je vraag aan

sluiten