Rekenen & wiskunde

Betekenisvol rekenen, gericht op begripsvorming voor alle leerlingen

donderdag 07 mei 2020 | en

Laten we na deze weken van afstandsonderwijs vooral kijken naar wat er wel lukt, vanuit een positieve mindset. Niet door te toetsen, maar door in gesprek te zijn en op een andere manier naar je lesstof en aanbod te kijken.   We ...

Geld nodig…

donderdag 12 maart 2020 | en

Voor kinderen begint rekenen met begripsvorming. Waar zien kinderen rekenen, wat herkennen kinderen? Geld is nog steeds een betekenisvolle context, omdat hetgeen ze gaan leren aansluit op hun kennis en belevingswereld.    Reken- en ...

po

Extra papier voor op het toilet…

vrijdag 08 maart 2019 |

Maak het toiletbezoek voor leerlingen naast praktisch ook leerzaam! Wij hebben twee posters voor op het toilet ontwikkeld: Download gratis de prikkelende poster Als je de klas niet leuker maakt dan de wc, moet je wel afspreken, wie wanneer ...

po/vo

Kwaliteitskaarten van School aan Zet

dinsdag 11 december 2018 |

Het programma School aan Zet heeft de afgelopen jaren bijna vierduizend scholen in het primair onderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs ondersteund bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en ...

Al springend leer je beter rekenen

woensdag 18 november 2015 |

Leerlingen in het basisonderwijs zitten bijna de hele dag stil. Zou het niet mooi zijn dat zij tijdens de les bewegen en daarmee ook hun schoolprestaties verbeteren? Als Onderwijs Maak Je Samen onderschrijven wij al lange tijd dat bewegen tijdens de ...

Rekenen op de brug tussen sectoren (PO-VO)

vrijdag 23 oktober 2015 |

Voor alle scholen, primair-, voortgezet- als middelbaarberoepsonderwijs, geldt dat zij sinds 1 augustus 2010 verplicht zijn de referentieniveaus rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Deze referentieniveaus zijn ontwikkeld in opdracht van ...

Probleem oplossen: verder puzzelen met domino’s in de rekenles

vrijdag 22 mei 2015 |

In onze nieuwsbrief van maart schreef ik een artikel over probleemoplossen met dominostenen. De laatste uitdaging waarmee ik het artikel eindigde, was het probleem om een set reguliere dominostenen te rangschikken over een raster van 8 x 7 eenheden. En dan ...

Probleem oplossen: wat uitdagende denkactiviteiten in de rekenles

maandag 30 maart 2015 |

Domino is een bekend legspel voor ons volwassenen. Het valt mij op dat dit voor veel leerlingen een vrij onbekend spel is. Goed om rekening mee te houden, mocht je de volgende activiteiten vertalen naar je lespraktijk. Toen ik een groep leerlingen voorstelde ...

Gratis download: De wereld in getallen

maandag 30 maart 2015 |

Het is altijd een hele uitdaging het rekenonderwijs in de tweede helft van groep acht vorm te geven. De verschillen in niveau tussen de leerlingen is groot, evenals de focus op de opbrengsten van het rekenonderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 is er ook een ...

In gesprek met de nieuwe methode…

maandag 16 december 2013 |

Op dit moment zijn veel scholen nog op zoek naar een passende rekenmethode; en de keuze is reuze! Maar liefst zeven rekenmethodes zijn er op dit moment op de markt en de verschillen zijn aanzienlijk. Dat vraagt om een goed keuzeproces met heldere criteria. ...

sluiten