Welbevinden & betrokkenheid

po

Een cultuur van samenwerking: leren in interactie

donderdag 05 oktober 2017 |

Steun, vriendschap en samenwerking met andere leerlingen heeft een positieve impact op het schools welbevinden van leerlingen. Als leerlingen vaak kunnen samenwerken met medeleerlingen kunnen ze energie putten uit de gedrevenheid, de ondersteuning en het ...

15d27f32a1

Terugblik op de studiereis ‘Naar het land van welbevinden en betrokkenheid’

donderdag 02 maart 2017 |

Inspirerend! Dat is met afstand het meest gehoorde woord in Leuven tussen 15 en 17 februari 2017. Het heeft betrekking op de studiereis, die georganiseerd werd door Onderwijs Maak Je Samen en het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO). Met een vol ...

Basisschool De Bras aan het woord

vrijdag 25 november 2016 | en

De leraren van basisschool de Bras gaan uit van de collectieve intuïtie en kennis van het team. In plaats van werken met vooropgezette leerlijnen kijken zij samen naar de essentie. Met procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO krijgen zij de ruimte om op een ...

Korein Groep en Onderwijs Maak Je Samen lanceren Looqin KO

dinsdag 25 oktober 2016 |

Op woensdag 19 oktober lanceerden Korein Groep en Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) een nieuw procesgericht kindvolgsysteem, gericht op het meten van welbevinden en betrokkenheid bij kinderen. Door de aansluiting op Looqin PO, is dit volledig digitale ...

Creatief hoogbegaafden vallen buiten de boot

maandag 26 september 2016 | en

‘Er zou meer aandacht moeten zijn voor creatieve hoogbegaafden’, stelt orthopedagoge Joyce Gubbels. Volgens Gubbels worden deze leerlingen regelmatig over het hoofd gezien. Dit komt onder andere doordat toetsen te vaak vragen hebben, gericht op 1 ...

Verslag Hogescholendag 2016

woensdag 29 juni 2016 |

Op 28 juni vond er speciaal voor Hogescholen een dag plaats te Utrecht, met als titel ''Procesgericht werken in het hoger onderwijs''.  Een zestal hogescholen waren deze dag aanwezig met docenten (en vanuit de UCLL zelfs ook met studenten!).  De dag werd ...

Basisschool De Bras werkt met Looqin

donderdag 09 juni 2016 |

Op de Bras werken de leerkrachten al enige tijd met Looqin. We willen in onze school af van de overbodige papierwinkel die zorg omringt en die, zo wijst de praktijk uit, afleidt van de wezenlijke bezigheden. Belangrijk instrument daarbij is het consequent ...

Gebruikerservaringen Looqin PO

donderdag 09 juni 2016 |

Op 18 mei vond er in meettocreate een uitwisseling plaats van gebruikservaringen. Deze uitwisseling werd georganiseerd in samenwerking met OBS ’t Schrijverke te Mierlo. Deze school werkt al langere tijd met Looqin. Na een korte kennismaking vertelde Inge ...

Slim Kleuteren: hoofdstuk 6 Procesgericht volgen en evalueren

maandag 18 april 2016 |

Hoofdstuk 6A: Theorie Procesgericht volgen en evalueren Om kleuters goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling dien je allereerst kennis te hebben van de ontwikkelingslijnen van het jonge kind. Je moet vanuit een professionele houding (en middels ervaring) ...

Terugblik Studiereis Leuven februari 2016

maandag 29 februari 2016 |

Naar het land van welbevinden en betrokkenheid Vorige week reisden 60 leraren, schoolleiders, bestuurders en kinderopvangmedewerkers af naar Leuven. Onder begeleiding van het expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs en Onderwijs Maak Je Samen werden de ...

Stel je vraag aan

sluiten