Dossiers: Collegiaal leren

Informatie over Collegiaal leren

Je collega’s benutten om beter te worden in je vak. In het onderwijs is de saamhorigheid en betrokkenheid op het werk groot. Collegiaal leren gaat een stap verder. Door elkaar kritisch te bevragen en gebruik te maken van elkaars inzichten ontwikkel je jezelf en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een organisatie?

Evenementen

30 okt

Van Eiland naar WIJland

Training

Inclusief: Leiding geven aan mezelf + Van Eiland naar WIJland

Deze training bestaat uit drie verdiepingsmodules die samen een inhoudelijke en praktisch kader bieden om in je eigen organisatie middels collegiaal leren aan een professionele cultuur te werken.


  1. Van eiland naar wijland: de invloed van onze mentale modellen
    Tijdens deze eerste module van deze training maakt u kennis met de kracht van onze mentale modellen en de invloed die dit heeft op de samenwerking binnen het team en de ontwikkeling van een professionele cultuur.

  2. Van eiland naar wijland: Maatjesleren – Intervisie – Collegiale consultatie
    In module twee behandelen we de vormen van collegiaal leren die vooral een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling. Onderwerpen die centraal staan zijn; maatjesleren, intervisie, collegiale consultatie, professionele gesprekken, reflectie en feedback.

  3. Van eiland naar wijland: Kritische vriend – netwerkleren – collegiale visitatie
    Tijdens deze module lichten we de specifieke vormen van collegiaal leren toe die je in kunt zetten voor ontwikkelvragen van de school. Deze specifieke vormen; kritische vriend, netwerkleren en collegiale visitatie, leveren een bijdrage aan de kwaliteit van de school en stimuleren een lerende cultuur binnen de organisatie.


We behandelen enkele praktijkvoorbeelden als casus en leren op welke wijze collegiaal leren een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van organisatie en professional?

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten