Dossiers: Denkbeelden

Informatie over Denkbeelden

Leerlingen groeien op in een kennissamenleving die zich razendsnel ontwikkelt door de impact van technologie en de explosie van online informatie. Dit vraagt andere vaardigheden van leerlingen, zoals samenwerken, sociale vaardigheden, denkvaardigheden en probleemoplossend vermogen. Met DenkBeelden bereidt u uw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

DenkBeelden zijn visuele modellen – zoals een mindmap – waarmee denkprocessen bij leerlingen gemakkelijk op gang komen. De didactiek is gebaseerd op ideeën en op onderzoek van wetenschappers als Robert Marzano, David Hyerle en John Hattie.
Zij hebben jarenlang onderzocht hoe kinderen leren. In samenwerking met Eenbes Basisonderwijs te Geldrop is deze werkwijze ontwikkeld en in de onderwijspraktijk beproefd.

Evenementen

21 mrt

Kennismaken met DenkBeelden – Heerenveen – 21 maart 2018

Informatiebijeenkomst

GEANNULEERD. Helaas gaat deze bijeenkomst niet meer door.

Verhoog de betrokkenheid en actieve houding van leerlingen door middel van DenkBeelden. 10 visuele modellen die leerlingen in staat stellen kritisch te denken!

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe en verrassende didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21eeeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen.

DenkBeelden is een vernieuwende visuele praktische didactiek voor het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan zelfstandig of coöperatief leren met een set van tien visuele modellen, de DenkBeelden, zoals de Cirkel, de Trein, de Hoepels en de Mindmap.

Leerlingen werken met de DenkBeelden op papier, maar ook kinesthetisch, met concrete materialen en natuurlijk online en met ICT. In élke DenkBeelden lesactiviteit passen leerlingen metacognitie en zelfreflectie toe. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept.

Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten. Leerlingen, ouders en leraren van scholen die al ervaring met DenkBeelden hebben zijn zeer te spreken over de opbrengsten maar ook de zelfwerkzaamheid, motivatie en betrokkenheid van leerlingen. Met DenkBeelden bereid je jouw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

Opbrengsten:

In de gratis informatiebijeenkomst maken deelnemers kennis met DenkBeelden, de praktijk, organisatie, werkwijze en effecten. Op basis van deze workshop kunt je een geredeneerde keuze maken of DenkBeelden een didactische aanpak is die past bij de visie en onderwijspraktijk van jouw school.

GEANNULEERD. Helaas gaat deze bijeenkomst niet meer door.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten