Dossiers: Het jonge kind

Informatie over Het jonge kind

Het onderwijs aan het jonge kind heeft terecht nog steeds alle aandacht. Alle kinderen hebben recht op een goede start en educatieve basis. OMJS helpt vanuit verschillende invalshoeken zowel een inspirerende als doelgerichte leeromgeving te creëren.

Stel je vraag aan

sluiten