Dossiers: Het jonge kind

Informatie over Het jonge kind

Het onderwijs aan het jonge kind heeft terecht nog steeds alle aandacht. Alle kinderen hebben recht op een goede start en educatieve basis. OMJS helpt vanuit verschillende invalshoeken zowel een inspirerende als doelgerichte leeromgeving te creëren.

Evenementen

03 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 3 april 2018

Training

Deze training is helaas geannuleerd. Je kunt je nog wel aanmelden voor Utrecht ( start 4 april).

 

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen.

Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen het kindcentrum voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Inhoud:

Samenwerken tussen professionals van kinderopvang en groep 1 en 2 van de basisschool maakt dat het jonge kind zich nog beter kan ontwikkelen en er een vloeiende doorgang is naar de basisschool. Maar hoe werk je samen en hoe stem je af op bijvoorbeeld de speelleeromgeving, je beredeneerd aanbod, je eigen rol, het volgen van kinderen enzovoort. Kijkend vanuit het kind gezamenlijke afspraken maken en deze borgen en implementeren. Belangrijke partners daarbij zijn ook de ouders. Door samen te werken creëer je optimale omstandigheden voor ontwikkeling. Hoe pas je educatief partnerschap toe binnen je Kindcentrum? En hoe zet je de samenwerking in en bied je passende ouderactiviteiten? Dit zodat het kind spelenderwijs tot leren komt en uiteindelijk een goede start maakt in groep 3.

Onderdelen van de training:


 • Spelend leren in de voor- en vroegschool

 • Afstemming o.a. rijke speelleeromgeving, thema’s, labels, dagritmekaarten

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod gezamenlijk samenstellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Peuter- en kleuterontwikkeling

 • Peuter- en kleuterdoelen

 • Educatief partnerschap (rol van de ouders)

 • Met en van elkaar leren als professionals

 • Borgen en implementeren


Gevalideerd voor 15 RU.Opbrengsten:

 • Je weet hoe je binnen samenwerking met en van elkaar kunt leren

 • Je weet hoe je samen een doorgaande lijn neer kunt zetten en een rijke betekenisvolle speelleeromgeving creëert waar kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet welke taal- en rekendoelen voor peuters en kleuters hierbij centraal staan

 • Je weet in samenwerking een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet hoe je ouders als educatieve partners kunt inzetten en betrekken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt

 • Je kunt gemaakte afspraken en werkwijzen borgen en implementeren


 

Inschrijven
04 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Utrecht – Start 4 april 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen.

Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen het kindcentrum voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Inhoud:

Samenwerken tussen professionals van kinderopvang en groep 1 en 2 van de basisschool maakt dat het jonge kind zich nog beter kan ontwikkelen en er een vloeiende doorgang is naar de basisschool. Maar hoe werk je samen en hoe stem je af op bijvoorbeeld de speelleeromgeving, je beredeneerd aanbod, je eigen rol, het volgen van kinderen enzovoort. Kijkend vanuit het kind gezamenlijke afspraken maken en deze borgen en implementeren. Belangrijke partners daarbij zijn ook de ouders. Door samen te werken creëer je optimale omstandigheden voor ontwikkeling. Hoe pas je educatief partnerschap toe binnen je Kindcentrum? En hoe zet je de samenwerking in en bied je passende ouderactiviteiten? Dit zodat het kind spelenderwijs tot leren komt en uiteindelijk een goede start maakt in groep 3.

Onderdelen van de training:


 • Spelend leren in de voor- en vroegschool

 • Afstemming o.a. rijke speelleeromgeving, thema’s, labels, dagritmekaarten

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod gezamenlijk samenstellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Peuter- en kleuterontwikkeling

 • Peuter- en kleuterdoelen

 • Educatief partnerschap (rol van de ouders)

 • Met en van elkaar leren als professionals

 • Borgen en implementeren


Opbrengsten:

 • Je weet hoe je binnen samenwerking met en van elkaar kunt leren

 • Je weet hoe je samen een doorgaande lijn neer kunt zetten en een rijke betekenisvolle speelleeromgeving creëert waar kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet welke taal- en rekendoelen voor peuters en kleuters hierbij centraal staan

 • Je weet in samenwerking een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet hoe je ouders als educatieve partners kunt inzetten en betrekken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt

 • Je kunt gemaakte afspraken en werkwijzen borgen en implementeren


Inschrijven
11 apr

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 onder de knie’ – Meppel – Start 11 april 2018

Training

Inclusief5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

Gevalideerd voor 15 RU.De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel-)activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten