Dossiers: Kindgesprekken

Informatie over Kindgesprekken

In het onderwijs ligt dagelijks de uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze zich prettig voelen en betrokken zijn bij hun leerproces. In gesprek gaan met een kind levert niet alleen inzichten op voor de voortgang in het leer- en ontwikkelproces van het kind, maar leert een kind ook om kritisch na te denken, te reflecteren op zichzelf en anderen en creatief mee te denken in oplossingen.

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. Niet praten over het kind, maar mét het kind: samen op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?’.
OMJS biedt een inspirerend denkkader en praktische handvatten om op een goede manier kindgesprekken te voeren en plaatsen we de kindgesprekken in het grotere kader van de kernwaarde ‘autonomie/eigenaarschap’.

sluiten