Dossiers: Leiderschapsreeks: Concepten en modellen

Informatie over Leiderschapsreeks: Concepten en modellen

Concepten en modellen kunnen enorm helpen om van complexe theorieën praktijkgerichte inzichten te maken. Het helpt om gezamenlijke taal te ontwikkelen en richting te geven aan ons denken en handelen. Onderwijs Maak Je Samen publiceerde, veelal samen met Stcihting De Brink, een reeks boeken over leren en leiderschap. In dit dossier vind je alle belangrijke modellen op één rij.

Evenementen

15 mei

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Utrecht – Start 15 mei 2018

Herregistratiemodules

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; van het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.


Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.


Verandering


Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding?


Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.


We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en lotgenoten te delen en te verrijken!


Aanwezigheidsverplichting

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.


Mocht u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze module. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leidinggeven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Aanmelden:

Inschrijven
28 aug

Post-hbo-opleiding De toekomstbewuste schoolleider – Helmond – Start 28 augustus 2018

post-hbo-opleiding

Opleiding Vakbekwaam schoolleider PO in 2 jaar.Bezoek de gratis informatieavond: maandag 6 april 2018 in Helmond of woensdag 18 april in Utrecht.
Download de brochure.Download de brochure.Onze visie op Toekomstbewust leiderschap


In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.


Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien op het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.


Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen in de snel veranderende omgeving vorm te geven.


Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!Deze opleiding is bedoeld voor


Ambitieuze onderwijsprofessionals die:
 • zich in twee jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider;

 • zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering;

 • die leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leerkrachten helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school doen laten gaan;

 • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.


Dit bieden wij • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.

 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.

 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.

 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!

 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de unieke leer- en presenteeromgeving via de OMJS-app en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.


Inhoud en opbouw


De opleiding bestaat uit 8 modulen, verdeeld over 20 dagen in twee jaar.Inhoudelijke thema’s


1. Gedrag en houding, leiderschap en management


2. Onderzoek en rapportage


3. Strategisch management


4. Kwaliteitszorg


5. Aansturen van professionals


6. Verandermanagement


7. Lumpsum en ondernemerschap


8. Communiceren en PresenterenOpbrengsten


Na onze opleiding:
 • Heb je een sterk ontwikkelde visiegerichte attitude;

 • Sta je stevig in relatie tot je omgeving;

 • Ben je je bewust van je maatschappelijke impact;

 • Toon je ondernemerschap;

 • Kun je de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid;

 • Ben je in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken;

 • Kun je de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daar naar handelen.


Data


Schooljaar 2018-2019: Intake in week 25, 26 en 27 (2018)


Hele dagen (dinsdagen) tenzij anders vermeld.


Di 28/08/2018 - 25/09/2018 (1/2 dag) - 23/10/2018 - 20/11/2018 - 04/12/2018 (1/2 dag) - 15/01/2019 - 05/02/2019 (1/2 dag) - 26/02/2019 - 09/04/2019 - 14/05/2019 - 18/06/2019 (1/2 dag) - 27/08/2019 - 24/09/2019 (1/2 dag) - 22/10/2019 - 19/11/2019 - 03/12/2019 (1/2 dag) - 14/01/2020 - 04/02/2020 (1/2 dag) - 03/03/2020 - 07/04/2020 - 12/05/2020 - 16/06/2020 (1/2 dag)

Eindgesprekken in week 22, 23, 24 (2020).


Geregistreerd bij het schoolleidersregister.

Prijs


€ 9500,- exclusief studiemateriaal/literatuur.Facturering


50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd (juli 2018). Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd (juli 2019).

Toelatingseisen


Je bent:

 • In bezit van een relevant hbo-diploma (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)

 • Werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld: po-vo-mbo)

 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

 • Een intakegesprek waarin motivatie, ontwikkelingsniveau (met betrekking tot het schoolleiderschap) studie-ervaring en ambitie van de student onderwerp van gesprek zijn.


Voor geïnteresseerden in deze opleiding en het vereiste hbo-diploma hebben maar geen onderwijservaring is een assessment (bij start opleiding) een verplicht onderdeel van de studie. Bij vragen kun je contact opnemen met info@onderwijsmaakjesamen.nl

Gecertificeerd door


Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dit betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het schoolleidersregister.Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Inschrijven
04 sep

Post-hbo-opleiding De toekomstbewuste schoolleider – Utrecht – Start 4 september 2018

post-hbo-opleiding

Opleiding Vakbekwaam schoolleider PO in 2 jaar.Bezoek de gratis informatieavond: maandag 6 april 2018 in Helmond of woensdag 18 april in Utrecht.Download de brochure.

Download de brochure.

Onze visie op Toekomstbewust leiderschap


In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.


Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien op het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.


Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schoolleider vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen in de snel veranderende omgeving vorm te geven.


Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!Deze opleiding is bedoeld voor


Ambitieuze onderwijsprofessionals die:
 • zich in twee jaar willen voorbereiden op een functie als schoolleider;

 • zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering;

 • die leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leerkrachten helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school doen laten gaan;

 • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.


Dit bieden wij • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.

 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.

 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.

 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!

 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de unieke leer- en presenteeromgeving via de OMJS-app en enkele uitgaven die je niet mag missen als schoolleider.


Inhoud en opbouw


De opleiding bestaat uit 8 modulen, verdeeld over 20 dagen in twee jaar.Inhoudelijke thema’s


1. Gedrag en houding, leiderschap en management


2. Onderzoek en rapportage


3. Strategisch management


4. Kwaliteitszorg


5. Aansturen van professionals


6. Verandermanagement


7. Lumpsum en ondernemerschap


8. Communiceren en PresenterenOpbrengsten


Na onze opleiding:
 • Heb je een sterk ontwikkelde visiegerichte attitude;

 • Sta je stevig in relatie tot je omgeving;

 • Ben je je bewust van je maatschappelijke impact;

 • Toon je ondernemerschap;

 • Kun je de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid;

 • Ben je in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken;

 • Kun je de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daar naar handelen.


Data


Schooljaar 2018-2019: Intake in week 25, 26 en 27 (2018)


Hele dagen (dinsdagen) tenzij anders vermeld.


Di 04/09/2018 - 02/10/2018 (1/2 dag) - 30/10/2018 - 27/11/2018 - 11/12/2018 (1/2 dag) - 22/01/2019 - 12/02/2019 (1/2 dag) - 12/03/2019 - 16/04/2019 - 16/04/2019 - 21/05/2019 - 25/06/2019 (1/2 dag) - 03/09/2019 - 01/10/2019(1/2 dag) - 29/10/2019 - 26/11/2019 - 10/12/2019 (1/2 dag) - 21/01/2020 - 11/02/2020 (1/2 dag) - 10/03/2020 - 14/04/2020 - 19/05/2020 - 23/06/2020 (1/2 dag)

Geregistreerd bij het schoolleidersregister.

Eindgesprekken in week 22, 23, 24 (2020).Prijs


€ 9500,- exclusief studiemateriaal/literatuur.Facturering


50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd (augustus 2018). Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd (augustus 2019).

Toelatingseisen


Je bent:

 • In bezit van een relevant hbo-diploma (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan)

 • Werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld: po-vo-mbo)

 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren

 • Een intakegesprek waarin motivatie, ontwikkelingsniveau (met betrekking tot het schoolleiderschap) studie-ervaring en ambitie van de student onderwerp van gesprek zijn.


Voor geïnteresseerden in deze opleiding en het vereiste hbo-diploma hebben maar geen onderwijservaring is een assessment (bij start opleiding) een verplicht onderdeel van de studie. Bij vragen kun je contact opnemen met info@onderwijsmaakjesamen.nl

Gecertificeerd door


Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dit betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het schoolleidersregister.Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Inschrijven
18 sep

Herregistratiemodule Maatschappelijk ondernemerschap – Utrecht – Start 18 september 2018

Herregistratiemodules

Inclusief: het boek 'Ouderbetrokkenheid 3.0' + waardebon van € 75,- voor het aanschaffen van boeken.

De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Aanwezigheidsverplichting


Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.


Mocht u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze module. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Certificering


De module ‘Maatschappelijk Ondernemerschap’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
29 jan

Herregistratiemodule Maatschappelijk ondernemerschap – Utrecht – Start 29 januari 2019

Herregistratiemodules

Inclusief: het boek 'Ouderbetrokkenheid 3.0' + waardebon van € 75,- voor het aanschaffen van boeken.

De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Aanwezigheidsverplichting

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%). Deze norm geldt voor de 5 studiedagen binnen dezelfde groep.


Mocht u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze module. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Certificering


De module ‘Maatschappelijk Ondernemerschap’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten