Dossiers: Leiderschapsreeks: Concepten en modellen

Informatie over Leiderschapsreeks: Concepten en modellen

Concepten en modellen kunnen enorm helpen om van complexe theorieën praktijkgerichte inzichten te maken. Het helpt om gezamenlijke taal te ontwikkelen en richting te geven aan ons denken en handelen. Onderwijs Maak Je Samen publiceerde, veelal samen met Stcihting De Brink, een reeks boeken over leren en leiderschap. In dit dossier vind je alle belangrijke modellen op één rij.

Stel je vraag aan

sluiten