Dossiers: Looqin

Informatie over Looqin

Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer en groeiproces (0-12 jaar). Je kunt de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 (kinderopvang) en van 4-12 jaar (basisonderwijs) in beeld brengen. De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is onder andere voor kindcentra een zeer waardevolle oplossing.

Bekijk de website van Looqin.

Evenementen

24 mei

Kennismaken met kindvolgsysteem Looqin – Nijmegen – 24 mei 2018

Informatiebijeenkomst

Inclusief: 3 maanden gratis demo-account.


Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.Opbrengsten:  • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

  • Je kent de achterliggende visie;

  • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

  • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is dat past bij je organisatie/school;

  • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten